Ny sykmeldingsblankett skaper usikkerhet

Nylig ble en ny sykmeldingsblankett lansert. I den nye blanketten mangler feltet om tilbakedatering på arbeidsgivers eksemplar, noe som skaper usikkerhet.
mandag 10. august 2015
Lesetid: 2 Minutter

Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet ny sykmeldingsattest, NAV 08-07.04.

Der er det noen endringer som arbeidsgivere bør være klar over, sier Infotjenesters trygderettsrådsrådgiver Atle Torp.

I del C på den gamle sykmeldingsattesten var det en rubrikk for den dagen legen skrev ut sykmeldingen (punkt 7.1) og en annen rubrikk hvor legen skulle fylle ut dersom legen var konsultert tidligere på telefon (punkt 7.2).

På den nye utgaven mangler punktet 7.2 i arbeidsgivers eksemplar. Dermed kan ikke arbeidsgiver se om arbeidstaker har vært i kontakt med legen på et tidligere tidspunkt.

Må bruke meldingsfeltet

Atle Torp sier legen nå må bruke punkt 9, "Melding til arbeidsgiver", for å opplyse hvilken dag arbeidstakeren tok kontakt, og gi en begrunnelse for hvorfor sykmeldingen er tilbakedatert. Arbeidsgiver kan, som før, ikke kreve en medisinsk begrunnelse for tilbakedateringen.

Flere arbeidsgivere tror det nye sykmeldingsskjemaet blir vanskeligere å håndtere for dem.

- Det er viktig for oss som arbeidsgiver å vite dette når vi godkjenner sykmeldingen og skal beregne arbeidsgiverperiode. I utgangspunktet godkjenner vi ikke tilbakedateringer. Jeg tror ikke det skjer at legen kommer til å skrive det i tillegg under pkt. 9, skriver en av kundene på Infotjenesters Fagforum.

Infotjenesters rådgivere er enig i at dette ikke er en god løsning, men sier at det er den eneste løsningen inntil videre.

Ikke lov å tilbakedatere

Dersom legen ikke har fylt ut noe under punkt 9, og sykmeldingen er signert på et senere tidspunkt enn datoen sykmeldingen gjelder fra, så skal arbeidsgiver i utgangspunktet bare betale sykepenger fra signaturdatoen.

- Dersom arbeidstakeren ikke faller inn under unntaket i folketrygdloven § 8-7 om at man har vært forhindret fra å søke lege, og det i tillegg er godtgjort at en har vært syk fra et tidligere tidspunkt, så gjelder attesten fra den dagen vedkommende er undersøkt av legen, sier Torp.

Forvaltningspraksis tilsier at man som hovedregel kan godkjenne tilbakedatering i inntil 2 dager.

Bare informasjon til NAV

På sykmeldingsblankettens del A, som er NAV sitt eksemplar, er det imidlertid et felt hvor legen kan fylle ut når pasienten tok kontakt første gang, og en begrunnelse for eventuell tilbakedatering (punkt 11).

- Jeg ser at det kan bli litt ugreit dersom legen har skrevet en forklaring under pkt. 11 på hvorfor den er tilbakedatert, og ikke noe under pkt.9. Da godkjenner ikke arbeidsgiver det på den ene siden, mens NAV gjør det fordi de vet årsaken på den andre siden, sier en kunde på Infotjenesters Fagforum.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: