Nav vil teste ut egenmelding i ett år

Glem alt du har hørt om tredagers, nå vil Nav gi deg mulighet til å ta ut egenmelding i inntil 365 dager i strekk.
tirsdag 25. september 2012
Lesetid: 2 Minutter

- Vi ønsker å vite mer om hvilke effekter utvidet egenmelding og tett oppfølging på arbeidsplassen har på sykefravær og arbeidsmiljø, sier direktør Bjørn Gudbjørgsrud i Arbeids- og velferdsdirektoratet til nav.no.
Derfor har Nav invitert norske virksomheter til et prøveprosjekt der arbeidstakere skal få fullstendig frihet til å benytte seg av egenmeldinger så ofte som de selv mener er nødvendig.

Ansvaret flyttes fra lege til ansatt
I dag har norske arbeidsgivere rett til å begrense bruk av egenmelding til fire ganger i løpet av 12 måneder i inntil tre dager i strekk per egenmeldingstilfelle.

Nå ønsker Nav å se på om en kraftig oppmykning av disse reglene vil føre til mer jobbnærvær, og de vil ha med 12 virksomheter på prosjektet, som varer fra januar 2013 til og med desember 2015.

I forsøksprosjektet vil ansatte kunne benytte egenmelding ved sykefravær i inntil 365 dager, men hvis sykefraværet varer utover de 16 dagene som arbeidsgiver betaler sykepenger (arbeidsgiverperioden), må fraværet dokumenteres overfor Nav med signering både fra leder og den sykmeldte.

Varer fraværet utover åtte uker, må den sykmeldte dokumentere hvorfor det ikke er mulig å være i aktivitet, og arbeidsgiver eller Nav kan kreve legeerklæring dersom de mistenker at ordningen blir misbrukt.

Prøveordningen gir ingen fritak for reglene som ble innført 1. juli 2011. Alle lovpålagte rutiner for sykefraværsoppfølging må følges, og det forutsettes at ansatte på vanlig måte tar kontakt med fastlege eller annen behandler for medisinsk oppfølging under fraværet.

Lykkes ikke med prosjektet i Mandal
Utvidet bruk av egenmelding har tidligere vært utprøvd både i Mandal og Kristiansand kommune. I Mandal kommune viser en forskningsrapport fra Universitetet i Agder og Agderforskning i 2012, at de ansatte var meget fornøyd med ordningen, men at sykefraværet økte noe i de tre årene prosjektet varte. Det korte fraværet ble kortere mens det lange fraværet ble lengre.

Universitetet i Agder og Agderforskning anbefaler i sin rapport ikke endringer i folketrygdloven som følge av «Tillitsprosjektet» i Mandal kommune alene.

- Selv om «Tillitsprosjektet» kan sies å være vellykket langs flere dimensjoner, kan vi ikke dokumentere at hovedvirkemidlene, nemlig utvidet rett til egenmelding og et mer stringent oppfølgingssystem, bidrar til å redusere fraværet, skrev forskerne bak rapporten.

De påpekte derimot at det burde settes i gang flere forsøk med ordningen, og det er altså dette Nav nå inviterer norske virksomheter til.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: