Mindre lønn gir mindre pensjon

Nå kan man ta ut delvis eller full pensjon fra 62 år. Samtidig har man rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år dersom det ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten.
tirsdag 1. februar 2011
Lesetid: 2 Minutter

Fra politisk hold sendes det ut flere signaler om dagen som kan virke forvirrende for den som forsøker å ha oversikt. For samtidig som regjeringen gjennom pensjonsreformen åpner for at 62-åringene kan ta ut full eller redusert pensjon og vedkommende samtidig har rett til redusert arbeidstid etter arbeidsmiljøloven, ønsker den samme regjering at bruken av deltid skal reduseres. Blant annet skal deltidsstillingene reduseres med 20 prosent i helsesektoren. Nærmere bestemt på sykehusene.

Imidlertid er det ingen grunn til å være forvirret. For dette dreier seg om to forskjellige diskusjoner, forklarer rådgiver hos Infotjenester, Torgeir A. Bjørnland.
- Her er det viktig å ikke blande kortene. Det som nok ikke har blitt kommunisert tydelig nok fra regjeringens side, er at det er ikke 62-åringene som jobber redusert, deltid eller har muligheten til å ta ut pensjon de ønsker å gjøre noe med. Men den generelle bruken av deltid for å fylle opp stillinger blant annet innen helsesektoren, sier Bjørnland.
I dag jobber cirka 673 000 personer deltid her i landet. Antallet i arbeid er på vel 2,5 millioner personer. Med andre ord jobber vel 27 prosent av de yrkesaktive deltid. Det får konsekvenser for fremtidig pensjon.

Redusert stilling - mindre pensjon
For Bjørnland minner om at det blir mindre i lønningsposen og den fremtidige alderspensjonsutbetalingen fra folketrygden om man reduserer arbeidstiden før fylte 62 år.
- For de som får pensjon etter den gamle modellen vil det nok ikke bety så mye, men for de som omfattes av de nye beregningsreglene vil det slå direkte ut på utbetalingen av pensjon, sier Bjørnland.

Det kan bety at Kari og Ola Nordmann venter med å ta ut pensjon frem til de blir eldre.
- De med høyere utdanning kommer senere ut i arbeidslivet og vil da få mindre opptjening gjennom den offentlige alderspensjonen, sier Bjørnland.
Med andre ord: reduserer du arbeidsmengden før 62 år, får du mindre i pensjon. I hvert fall i privat sektor, i offentlig sektor er det fortsatt den "gamle" pensjonsordningen som gjelder.
- Tar en arbeidstager fri uten lønn vil også det få betydning for fremtidig pensjon, sier Bjørnland.

VG/Dine Penger har også skrevet om deltidsjobbing og pensjon.

Vil ta tid
Bjørnland tror det vil ta noen år før man kan se en trend om hvorvidt flere eller færre ønsker å ta ut pensjon eller redusert arbeidstid.
- Vi må nok gi det nye pensjonssystemet mer tid. Samtidig tror jeg det er avhengig av hvilken jobb man har og den ansattes helsesituasjon, som er avgjørende for om man ønsker å arbeide redusert eller å ta ut pensjon, opplyser Bjørnland.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: