Revidert nasjonalbudsjett: Lavere sykefravær smører budsjettet

Regjeringen har 5 milliarder kroner ekstra å rutte med i år, mye på grunn av lavere sykefravær og færre uføre enn forventet. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett for 2013.
tirsdag 7. mai 2013
Lesetid: 1 Minutt

Sykefraværet så langt i år er lavere enn regjeringen har budsjettert med. Sammen med en lavere lønnsvekst enn tidligere antatt, bidrar det til at statens utgifter til sykepenger i 2013 nedjusteres med 0,6 milliarder kroner. Det kommer frem i det reviderte nasjonalbudsjett for 2013.

Lavere sykefravær enn forventet fører til at utbetalingene av arbeidsavklaringspenger i år kuttes med 1,4 milliarder kroner. Samtidig er det færre som går over fra arbeidsavklaringspenger til uførhet, noe som sparer det offentlige for nesten en milliard kroner på posten for uførepensjon.

Flere eldre i jobb
- Tallene i nasjonalbudsjettet viser også at andelen 62- og 63-åringer i arbeidslivet øker, sa finansminister Sigbjørn Johnsen i sin fremleggelse. Det fører til en besparelse på 875 millioner kroner i utbetaling av alderspensjon.

Også utbetaling av dagpenger til arbeidsledige blir 1,3 milliarder kroner lavere enn opprinnelig budsjettert.

Mindre justeringer
Regelverket som berører norske bedrifter blir bare utsatt for noen små justeringer i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Fribeløpet for arbeidsgiveravgiften justeres ned fra 530.000 kroner til 450.000 kroner for bedrifter i kommuner i sone 1a fra 1. juli. For veitransporten justeres fribeløpet ned til 225.000 kroner i de samme kommunene. Justeringen gjøres fordi den norske kronen er styrket mot euro.

Regjeringen foreslår samtidig å fjerne solidaransvaret for utenlandske selskapers momsrepresentanter i Norge. Disse vil ikke lenger bli stilt ansvarlig for uteblitt momsinnbetaling fra selskapene de representerer.

Mange lekkasjer
Mange av dagens budsjettnyheter var kjent på forhånd, gjennom mer eller mindre styrte lekkasjer. På søndag la regjeringen frem et forslag om å endre selskapsskatten fra 28 til 27 prosent fra 2014. Sammen med dette forslaget, foreslår de også å øke avskrivningssatsen for innkjøp av maskiner og annet løsøre med 10 prosent det første året, til 30 prosent.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: