Flere søker om utvidet overtid

Hittil i år har Arbeidstilsynet fått 28 prosent flere søknader om å jobbe lengre enn loven tillater. Se hvilke regler du kan søke unntak fra her.
torsdag 5. mai 2011
Lesetid: 1 Minutt

Det er vanligvis fire arbeidstidsbestemmelser i Arbeidsmiljøloven hvor Arbeidstilsynet har muligheten til å gi dispensasjon etter søknad:
- Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden (§ 10-5)
- Overtid (§ 10-6)
- Unntak fra § 10-8 om daglig og ukentlig arbeidsfri og § 10-10 om søndagsarbeid når det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted, aml § 10-12 sjette ledd
- Avvik fra § 10-9 første og andre ledd og 13 timersgrensen i § 10-5 tredje ledd for helse- og omsorgsarbeid samt vakt- og overvåkingsarbeid der arbeidet helt eller delvis er av passiv karakter, aml § 10-12 syvende ledd


Hittil i år (til 15. april) har 276 søkt Arbeidstilsynet om slike dispensasjoner, en økning på 28 prosent fra samme periode året før.

Godt over halvparten av søknadene gjelder turnus/rotasjon, men den største økningen har kommet i søknader om overtid.

Regnskap
Regnskapsbransjen er ikke inkludert i tallene ovenfor. I den bransjen har det tidligere vært et felles bransjeunntak fra overtidsbestemmelsene. Dette har fra i år falt bort, og virksomhetene må søke enkeltvis. Foreløpig viser tallene at det har kommet inn 272 dispensasjonssøknader fra regnskapsbransjen i år. Noen søkte også før jul, opplyser Arbeidstilsynet.

- Arbeidstilsynet kan komme til å motta opptil 3.500 søknader fra enkeltfirma, skrev bransjeforeningene NARF og DnR i et brev til arbeidsministeren i januar.

Foreløpig tyder tallene på at dette anslaget var i høyeste laget.

Reglene om overtid
Arbeidstilsynet kan tillate 20 timer overtidsarbeid i løpet av 7 dager og 200 timer i løpet av 26 uker. Overtidsarbeidet kan aldri overstige 400 timer i løpet av 52 uker.

Søknad til Arbeidstilsynet skal utformes som et ordinært brev og inneholde følgende opplysninger:
- Hvorfor utvidet overtid er nødvendig
- Hvem søknaden gjelder for
- Hvor mye overtid som er benyttet tidligere
- Opplysninger om tariffavtale
- Eventuelt hvorfor det ikke er inngått avtale på bakgrunn av tariffavtale
- Referat fra drøftelsesmøte med de tillitsvalgte (som vedlegg til søknaden)


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: