Disse reglene endres 1. juli

Som vanlig er det mange lovendringer som trer i kraft 1. juli. I år er det særlig på arbeidsrettsområdet det kommer vesentlige endringer for arbeidslivet.
mandag 29. juni 2015
Lesetid: 1 Minutt

Her er oversikten over regelendringene du bør være oppmerksom på, som trer i kraft 1. juli 2015.

 • Nytt regelverk for midlertidige ansettelser
  • Det blir lettere å ansette midlertidig. Virksomheter kan ansette arbeidstakere på midlertidige kontrakter i 12 måneder uten spesielle vilkår.
  • Ved vikariater og midlertidige avtaler uten vilkår, vil arbeidstakeren nå bli fast ansatt etter 3 år sammenhengende (tidligere 4 år)
 • Ny aldersgrense i arbeidsmiljøloven
  • Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år
  • Muligheten til å avtale lavere bedriftsintern aldersgrenser enn 70 år fjernes
 • Endringer i reglene for arbeidstid og overtid
  • Lovens hovedregel for antall overtidstimer blir stående som den er, men det blir mulig å avtale noe mer overtid med tillitsvalgt. I tillegg kan Arbeidstilsynet etter søknad gi tillatelse til flere overtidstimer.
  • Økt mulighet til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Arbeidstakere kan jobbe mer i noen perioder, for å jobbe mindre i andre perioder. De totale grensene økes ikke, så arbeidstakerne kan ikke totalt sett jobbe mer enn de gjorde før.
 • Endringer i permitteringsregelverket
  • Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager
  • Perioden arbeidstaker kan permitteres økes fra 26 til 30 uker
 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei
  • Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy over 3,5 tonn.
  • Forskriften inneholder minstelønnssatser.
 • Leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier blir avgiftsfritt
  • Fritaket for leasing skal avgrenses til utleie av kjøretøy hvor leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager.
  • Fritaket er begrenset til kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift, og gjelder ikke hybridbiler
  • Utstyr som kan anses som en del av kjøretøyet kan leies ut avgiftsfritt sammen med kjøretøyet, som jekk, ekstra hjulsett, etc.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: