Disse rabattene blir skattefrie også i 2019

Skattemyndighetene har nå avklart hvilke rabatter og bonuspoeng som blir skattepliktige og hvilke som slipper unna skatt og arbeidsgiveravgift med det nye regelverket som kommer i 2019.
onsdag 21. november 2018
Lesetid: 3 Minutter

Fra 2019 trer et nytt regelverk for skattlegging av naturalytelser i kraft.

Den viktigste endringen er at arbeidsgiver nå også får ansvaret for å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift av gaver, rabatter og bonuser som kommer fra tredjepart – altså utenfor egen virksomhet.

- Vi har på vår fagsupport fått mange spørsmål knyttet til det nye regelverket de siste månedene. Mange lurer for eksempel på hvilke rabatter som er skattepliktige og hvordan privat bruk av bonuspoeng skal håndteres. Flere av spørsmålene er nå avklart i en ny prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Gjelder rabatt fra forretningspartnere

I uttalelsen presiserer skattemyndighetene at det ikke er alle rabatter ansatte som vil være skattepliktige med det nye regelverket.

- De presiserer blant annet at du ikke trenger å trekke skatt av rabatter som bare videreformidles, uten at den som yter rabatten er en forretningspartner eller det gis noen motytelser for at de ansatte skal få rabatten, sier Øren.

Det betyr at for eksempel nabolagsrabatter og andre rabatter som videreformidles til de ansatte ved å henge opp en lapp på personalrommet eller videresende en e-post ikke blir skattepliktig. Heller ikke allment tilgjengelige rabatter som kan oppnås ved å melde seg inn i OBOS eller Turistforeningen vil være skattepliktige etter nytt regelverk.

Må ikke skatte av loungen

Bonuspoeng opptjent ved flyreiser og hotellovernattinger har vært et av temaene som har vært mye diskutert i forbindelse med det nye regelverket. Neste år blir det arbeidsgivers plikt å innrapportere ansattes private bruk av bonuspoeng som er tjent opp i jobben.

- Av praktiske årsaker vil dette bare gjelde bonuspoeng som er opptjent fra og med 2019. Det betyr at bonuspoeng som er opptjent frem til nyttår kan tas ut også etter 1. januar 2019 uten at arbeidsgiver skal trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift, sier Øren.

Det er også presisert at fordeler den ansatte får for å ha sølv- eller gullkort ikke blir skattepliktig. Arbeidstakere som får bruke loungen, oppgradere billetten eller som får gratis mat og drikke fordi de har et slikt kort, skal med andre ord ikke skattlegges for dette.

Kan ta hensyn til rabatt

For å kunne legge en rabattert pris til grunn ved verdsettelsen av en skattepliktig rabatt, kommer direktoratet med eksempler på hvordan dette kan dokumenteres.

- For leiebil, hotell, fly mv. vil dette kunne dokumenteres med utskrift av et identisk produkt (tidspunkt, klasse, reiserute) uten rabatt på det samme tidspunktet bestillingen/kjøpet med rabatt ble gjennomført. For varer vil dette kunne dokumenteres med et bilde av annonse e.l. som viser tilbudspris på identisk produkt som gjelder på det tidspunktet varen ble kjøpt/bestilt, sier Øren.

Skal ikke overføres til ny arbeidsgiver

Et annet tema som har vært mye diskutert er bonuspoeng som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver, men tas ut etter at den ansatte har byttet jobb. Mange har lagt til grunn at det da er den nye arbeidsgiveren som må trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift, siden det er uttaket som er skattepliktig.  

- Her presiserer Skattedirektoratet at det er den tidligere arbeidsgiveren som skal rapportere privat bruk av disse bonuspoengene. Dette fordi det her dreier seg om en ytelse som kommer fra den tidligere arbeidsgiveren, og rapporteringsplikten er knyttet til den som yter fordelen. Ny arbeidsgiver har bare ansvar for poeng som er opptjent hos denne, sier Øren.

Skattefri Trumf og Coop-bonus

Hva med tilfeller der den ansatte tjener opp bonuspoeng fra for eksempel Trumf eller Coop når de kjøper varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiver og får beløpet refundert?

- Her sier skattemyndighetene nå at bagatellmessige bonuser/kick-backs arbeidstakeren mottar privat ved slike kjøp ikke er skattepliktige. Hva som er å se på som bagatellmessig er ikke nærmere avklart, men for bonuser i størrelsesorden rundt 1 prosent, som er vanlig på slike bonuskort, vil arbeidsgiver ikke trenge å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift, sier Øren.

Ingen kan kontrollere det

Til slutt; tusenkronersspørsmålet: Hvordan kan arbeidsgiver eller skattemyndighetene kontrollere om arbeidstakerne rapporterer inn privat bruk av bonuspoeng opptjent i jobben.

- Svaret er at det kan de ikke. Det er ingen som har innsyn eller på annen måte kan sikre tilgang til slik informasjon. Arbeidsgiver må ha rutiner for at dette blir fanget opp og rapportert, men det er ingen måte for hverken arbeidsgiver eller skattemyndigheter å finne det ut uten at den ansatte selv informerer om det, sier Øren.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: