Disse feriereglene er det få som kan

Mer enn 9000 personer har til nå testet sine kunnskaper om ferieloven. Her er påstandene flest bommer på.
tirsdag 17. januar 2017
Lesetid: 2 Minutter

De siste ukene har mer enn 9000 personer tatt Infotjenesters kunnskapstest om ferieloven. Resultatet ble noe bedre enn da Norstat på vegne av Infotjenester testet 600 norske toppledere i de samme påstandene.

Mens lederne i Norstat-undersøkelsen i gjennomsnitt svarte feil på 49 % av oppgavene, var den gjennomsnittlige feilprosenten blant leserne av Infotjenesters nyhetsbrev 31 %.

Har du fortsatt ikke tatt testen? Test deg selv her før du leser videre.

Ferie på enkeltdager

Den påstanden flest Infotjenester-lesere svarte feil på, var hvorvidt arbeidstakere kan kreve å ta ut deler av ferien som enkeltdager. 55 prosent av leserne har svart at arbeidstakere har krav på dette. Det har de ikke, sier Infotjenesters jurist og ekspert på ferieloven, Camilla Schie-Veslum.

- Arbeidstakere har ikke krav på å få ta ut ferie som enkeltdager. Arbeidsgiver bestemmer tidspunktet på ferie, og kan derfor også bestemme at ferien skal avvikles i hele uker, sier Schie-Veslum.

Hun understreker at det ikke er noe i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler uttak av ferie på enkeltdager, så lenge begge parter er enige.

Kan kreve sammenhengende ferie

Arbeidstaker har nemlig den motsatte retten; de kan nekte å ta ut ferie som enkeltdager.

- Alle ansatte kan kreve å få minst tre sammenhengende ferieuker i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september. For arbeidstakere som har fem uker ferie, gir de fleste tariffavtalene rett til å til å kreve hver av de to siste ferieukene som én pluss én sammenhengende ferieuke. Det betyr imidlertid ikke at de to ukene kan kreves i sammenheng, sier Schie-Veslum.

Arbeidstakere som bare har den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag kan kreve hele restferien på 1 uke og 1 dag i sammenheng.

Kan legge all ferie på sommeren

Dette leder over til påstanden nest flest svarte feil på. 54 % av dem som har testet sine kunnskaper om ferieloven har svaret feil på påstanden om at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere under 60 år å ta all ferien om sommeren.

- Det er ingenting i veien for at arbeidsgiver legger all ferien om sommeren, så lenge arbeidstakerens rett til å få ferie i sammenheng innfris. Grunnen til at vi har tatt med forbeholdet om at dette gjelder arbeidstakere under 60 år, er at arbeidstakere over 60 år selv bestemmer når de skal ta den ekstra ferieuken de har krav på fra det året de fyller 60, sier Infotjenesters jurist.

Men også for denne gruppen kan arbeidsgiver legge all ferie unntatt seniorferien til sommeren.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: