Driftsmeldinger

Her finner du driftsmeldinger og kjente feil distribuert av Customer Care. For info om kristiske feil, driftsavbrudd og planlagt vedlikehold, se Statusmeldinger og planlagt vedlikehold for Simployer HRM 

 

Alt Åpen Løst

Treghet i Simployer HRM

26.10.2021
Løst - 17.01.2022 12:00
Permalink

Vi har i den siste tiden sett at vi i perioder har hatt så stor trafikk på tjenestene våre at dette har gått utover responstiden, og enkelte kunder har oppfattet noen av systemene som trege og lite responsive. Vi arbeider med å avdekke flaskehalsene og vil på bakrunn av dette utvide kapasiteten om nødvendig. Vi beklager ulempene dette medfører. 

 

Oppdatering 02.12.2021

Vi har de to siste ukene rullet ut ulike utviklingstiltak og ser på våre målinger at dette har gitt positivt resultat for den generelle ytelsen i Simployer HRM. Vi fortsetter å jobbe kontinuerlig på denne saken med høy prioritet.

 

Oppdatering 15.11.2021

Vi har fremdeles performance-problemer tross betydelig økning av server-kapasitet. Målingene våre viser en bedring, men det er fremdeles punkter i løpet av dagen der det blir for høy pågang, som fører til tregheter i systemet. Det settes f.o.m. i dag inn enda flere ressurser, og vi opprettholder høyt trykk frem til vi løser dette. 

 

Oppdatering 09.11.2021

Vi har nå tilført den mest kritiske serveren betydelig mer ressurser. I tillegg til dette har vi også i løpet av natten satt i drift nye SQL-servere som nå vil håndtere de med størst daglig ressursbruk. Vi håper dette vil gi en positiv effekt på totalytelsen i HRM.

Fremover vil vi ha fokus på, og prioritere, tiltak for å bedre koden. Dette er en mer langsiktig løsning.

 

Oppdatering 03.11.2021:

Det er nå gjort tiltak rettet mot håndbøker, som gikk ut i produksjon i går kveld (2/11). Det er også gjort et tiltak rettet mot Simployer Portal som er på vei ut i produksjon nå. 

Vi håper dette gir en effekt på totalytelsen.

Utfordringene rundt ytelse i Simployer er høyt prioritert og jobbes kontinuerlig med. 

 

Oppdatering 29.10.2021:

Vi har nå gjort flere tiltak for å forbedre ytelse:

  1. Flere webservere
  2. Identifisert og redusert tunge databaseoperasjoner

 

Summen av tiltak som har blitt gjort viser at applikasjonene nå har bedre responstider. For noen vil datamengdene fremdeles være problematisk når det gjelder ytelse. Vi kommer derfor til å:

  1. Sette inn mer database serverkapasitet
  2. Skrive om deler av applikasjoner som har flaskehalser

 

Simployer Learn er midlertidig nede for planlagt vedlikehold

22.10.2021
Løst - 22.10.2021 13:00
Permalink

Simployer Learn er midlertidig nede for planlagt vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. Løsningen vil være tilgjengelig igjen om kort tid. 

Påloggingsproblemer - Fagsupport

13.10.2021
Løst - 18.10.2021 12:00
Permalink

Vi beklager at noen brukere opplever tilgang/påloggingsproblemer til Fagsupport. Problemet er kjent, og vi jobber med å løse saken. Vi beklager ulempen dette medfører.

Telefonsupport er åpen som vanlig!

Feil på faktura: forsinkelser og delfaktura

11.10.2021
Løst - 01.01.0001 00:00
Permalink

Grunnet omlegging til nytt fakturasystem kan dessverre du som kunde oppleve forsinkelser og/eller flere motta delfakturaer fremfor én samlet faktura. Dersom du har mottatt delfakturaer, kan vi betrygge deg om at totalsummen er korrekt. Feilen er kjent og det jobbes med å løse utfordringen.

Les mer her

Planlagt vedlikeholdsarbeid i Simployer

01.01.0001
Løst - 01.01.0001 00:00
Permalink

Vi vil i perioden 18/8-20/8 gjøre nødvendig vedlikeholdsarbeid i Simployer, noe som medfører at systemet er nede. Du kan lese mer om det planlagte arbeidet og følge status på systemene her

Simployer portal nede

01.01.0001
Løst - 01.01.0001 00:00
Permalink

Vi opplever utfordringer med Simployer portal. Våre teknikere jobber på saken med høyeste prioritet. Beklager de ulempene denne feilen medfører.