Kurskatalogen

Vi tilbyr læring i ulike formater: i klasserom, e-læring eller digitale seminarer.

Du kan også få skreddersydd opplæring for din virksomhet. Les mer om vårt kurstilbud ›

Kursfilter

28 kurs matcher valgte filtre
Vis søkefilter
Fagområde
HR Lønn Ledelse Regnskap HMS
Format
Abonnement Digitale kurs Klasseromskurs og konferanser
Annet
Gir etterutdanning for regnskapsfører og revisor
Direktesendt kurs

El-bil som firmabil, ladestasjoner og strømutgifter

Lær om el-bil som firmabil, fordelsberegning, behandling av kostnader til installasjon av lader og lading, både hjemme og eksternt
12.03.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Få nyansatte raskt i gang – slik sikrer du en god onboarding og prøvetid

Slik reduserer du turnover og sikrer viktig kompetanse!
11.04.24 10:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Ferieplanlegging og ferieavvikling

Slik sikrer du en ryddig ferieplanlegging og korrekt og rettferdig ferieavvikling
07.03.24 10:00 1 time Ledige plasser
E-læring

HMS for ledere

Lovpålagt opplæring for øverste leder og HMS-kompetanse for mellomleder
Tilgjengelig nå 7 moduler á 20-40 min Ledige plasser
E-læring

HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

Lovpålagt opplæring for deg som jobber på kontor eller i butikk
Tilgjengelig nå 8 moduler á ca. 40 min + oppgaver Ledige plasser
E-læring

HMS for verneombud og AMU – 40 timer

Lovpålagt opplæring for verneombud og AMU-representanter tilrettelagt for en smidig og fleksibel gjennomføring!
Tilgjengelig nå 40 timer Ledige plasser
Direktesendt kurs

Hvordan støtte ansatte med dårlig råd?

Hvilke verktøy har du som arbeidsgiver, og hvorfor bør lønnsmedarbeider, HR og leder involveres?
05.03.24 13:00 1 time Ledige plasser
E-læring

Innføring i personvern

Sikre deg grunnleggende forståelse for GDPR!
Tilgjengelig nå 30 minutter Ledige plasser
E-læring

Innføring i personvern for ansatte

Sikre grunnleggende forståelse om GDPR i hele organisasjonen!
Tilgjengelig nå 10 minutter Ledige plasser
Direktesendt kurs

Innkjøp, bruk og skatt på mobil, PC og internett

Lær deg korrekt håndtering og å bygge tidseffektive og besparende rutiner for sentrale arbeidsverktøy!
30.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Lovpålagt opplæring om håndtering av diisocyanater - april 2024

Opplæring i sikker bruk for alle ledere og medarbeidere på nivå 1, 2 og 3
19.04.24 10:00 2,5 timer Ledige plasser
Direktesendt kurs

Lovpålagt opplæring om håndtering av diisocyanater - mai 2024

Opplæring i sikker bruk for alle ledere og medarbeidere på nivå 1, 2 og 3
22.05.24 10:00 2,5 timer Ledige plasser
Direktesendt kurs

Ny som lønnsmedarbeider

Kursserie - med praktisk og nødvendig teori hånd i hånd!
04.03.24 12:30 9 timer (6x1,5) Ledige plasser
Direktesendt kurs

Offboarding – sjekklisten du trenger når en ansatt slutter

Rutinene som sikrer virksomheten verdifull innsikt og godt omdømme
14.03.24 10:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Opptjening og beregning av arbeidsgiverperioden

God kunnskap om reglene kan spare virksomheten for mye penger!
16.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Reiseregninger – diett på reiser med overnatting, innland og utland

Lær om reglene for diett på reiser innenlands og i utlandet med overnatting etter statens satser og om skattereglene for slik diett.
08.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Reiseregninger og reiseutgifter - bilgodtgjørelse

Lær om arbeidstakers rett til bilgodtgjørelse etter statens satser, og hvordan godtgjørelsen skal behandles i forhold til skattereglene.
03.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Reiseregninger og reiseutgifter - kursserie

5 digitale kurs i april som gir deg en grundig gjennomgang av viktige læringspunkter innen et utfordrende fagområde.
03.04.24 13:00 5 timer (5x1 time) Ledige plasser
Direktesendt kurs

Reiseregninger og reiseutgifter - utlegg

Lær om krav til dokumentasjon av reiseutgifter, hvilke utlegg som kan refunderes skattefritt og få tips til gode rutiner
10.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Reiseregninger og reiseutgifter – diett på reiser uten overnatting, innland og utland

Lær om reglene for diett på reiser uten overnatting etter statens satser og om skattereglene for slik diett
05.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Reiseregninger og reiseutgifter – pendling

Lær forutsetningene som må være på plass for å defineres som pendler, og hvilke kostnader arbeidsgiver kan dekke skattefritt for pendling innenlands.
12.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Retting av lønn i praksis

Slik korrigerer du feil ved lønnsutbetalingen
02.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Slik sier du opp ansatte som ikke gjør jobben sin

Veiledning for leder og HR - lær prosessen, dialogen og jussen
12.03.24 10:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Slik utbetaler du feriepenger korrekt

Årlig oppgave - årlig oppdatering!
09.04.24 13:00 1 time Ledige plasser
Direktesendt kurs

Slik velger du de rette frynsegodene for din virksomhet!

Frynsegodene de ansatte ønsker og konsekvensene det har for arbeidsgiver
19.03.24 13:00 1 time Ledige plasser
Digital konferanse

Sykefraværsdagen 2024 - Digital utgave

Faglig påfyll, konkrete tips og inspirasjon!
14.05.24 09:00 6 timer Ledige plasser
E-læring

Sykefraværsreglene for ansatte

Læring om fraværshåndtering i små porsjoner
Tilgjengelig nå 5 moduler à 5 minutter Ledige plasser
Direktesendt kurs

Typiske misforståelser ved sykefravær

Rydd opp i “vedtatte sannheter” og reduser unødvendig fravær
04.04.24 10:00 1 time Ledige plasser