E-læring

Sykefraværsreglene for ansatte på 1-2-3

Læring om fraværshåndtering i små porsjoner!

Er det utfordrende å følge opp sykefravær i din virksomhet? Kunnskap er ofte nøkkelen. I disse mikrolæringskursene tar vi utgangspunkt i gjenkjennelige praktiske eksempler. Det sikrer dine ansatte grunnleggende innsikt i regler og lovverk knyttet til ulike former for fravær.  

E-læring

Tilgjengelig nå Digitalt 6 moduler à 5 minutter Ledige plasser
Bestill kr. 990,- (pris eks. 25 % MVA)

Course Rating

5/5

Dette lærer du:

  • Hvordan du melder fra om sykdom på riktig måte
  • Hva sjefen har krav på å vite når du er syk
  • Om sjefen kan kreve at du gjør andre oppgaver når du er syk
  • Hvorvidt du får lønn og overtid som vanlig når du er hjemme med sykt barn
  • Om du har rett til sykepenger ved dødsfall
  • Om du har rett på sykepenger når du blir syk på ferie

Les mer

Vi i Simployer vil gjøre det enkelt å være en god arbeidsgiver - og enkelt for deg å håndtere sykefravær! Derfor tilbyr vi mikrolæring om sykefravær utviklet spesielt for arbeidstakere. Forskning viser at høyt sykefravær kan reduseres gjennom mer kunnskap om lovverk og tydelige interne rutiner.

I dette mikrolæringskurset presenterer vi 6 typiske dilemmaer som arbeidstakere flest vil oppleve i arbeidslivet. Hvert dilemma etterfølges av en kort innføring i lovverket og refleksjoner om hva lover og retningslinjer innebærer av ansvar, plikter og rettigheter for arbeidstakeren. Kurset byr på god variasjon av bilder, tekst og video, og det tar omtrent 5 minutter å gjennomføre hver modul. De seks modulene avsluttes alle med en quiz.

Dette kurset omfatter melde-, opplysnings- og aktivitetsplikten samt regler for sykepenger under ferie, ved dødsfall og hvordan arbeidstaker kompenseres ved fravær grunnet syke barn. 

Product Program

Fleksibel mikrolæring i 6 korte moduler

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

for alle ansatte

Etterutdanningstimer

Dette kurset gir ingen etterutdanningstimer

Product instructors

Kursholdere

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle