E-læring

Sykefraværsreglene for ansatte

Læring om fraværshåndtering i små porsjoner

Det kan være utfordrende å forebygge og følge opp sykefravær. Kunnskap er ofte nøkkelen - og spesielt de ansattes kunnskap er viktig! I dette kurset gjennomgår vi 5 utvalgte gjenkjennelige og praktiske eksempler. Som arbeidstaker vil du sitte igjen med grunnleggende innsikt i regler og lovverk knyttet til dine og arbeidsgivers oppgaver ved ulike former for fravær.

E-læring

Tilgjengelig nå Digitalt 5 moduler à 5 minutter Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 990,- (pris eks. 25 % MVA)

Course Rating

5/5

Dette lærer du:

  • Hvordan du melder fra om sykdom på riktig måte
  • Hva lederen din har krav på å vite når du er syk
  • Om lederen din kan kreve at du gjør andre oppgaver når du er syk
  • Om du har rett til sykepenger ved dødsfall
  • Om du har rett på sykepenger når du blir syk på ferie

Les mer

Vi i Simployer vil gjøre det enkelt for både arbeidsgiver og arbeidstaker å håndtere sykefravær!
Derfor tilbyr vi mikrolæring om sykefravær utviklet spesielt for arbeidstakere. Høyt sykefravær kan reduseres ved å sikre arbeidstakere mer kunnskap om lovverket. Arbeidstakeres kompetanse er faktisk helt avgjørende for sykefraværsarbeidet! Det bidrar til å forebygge unødvendig fravær, sikre god oppfølging og unngå at fraværet blir lengre enn nødvendig.

 

Læring i små porsjoner!
I dette kurset presenterer vi 5 typiske dilemmaer som arbeidstakere flest vil oppleve i arbeidslivet. Hvert dilemma etterfølges av en kort innføring i lovverket og refleksjoner om hva lover og retningslinjer innebærer av ansvar, plikter og rettigheter for både arbeidstaker og arbeidsgiver.Kurset byr på en god variasjon av bilder, tekst og video, og det tar omtrent 5 minutter å gjennomføre hver modul. De fem modulene avsluttes alle med en quiz.Dette kurset omfatter melde-, opplysnings- og aktivitetsplikten i tillegg til regler for sykepenger under ferie eller ved dødsfall.

Product Program

Fleksibel læring i 5 korte moduler

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

for alle ansatte

Etterutdanningstimer

Dette kurset gir ingen etterutdanningstimer

Product instructors

Kursholdere

Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber i dag med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.