Direktesendt kurs

Slik bestrider du sykemelding og egenmelding

Når korrekt saksbehandling er avgjørende!

I de tilfellene hvor ansatte misbruker sykmelding og egenmelding er det viktig at du som arbeidsgiver vet hvilke muligheter du har til å reagere, og at du opptrer korrekt.

Direktesendt kurs

28.11.23 10:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 440,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • I hvilke situasjoner du etter loven kan bestride sykmelding og egenmelding
  • Hvordan du bør behandle saken og kommunikasjon mot ansatte
  • Behandling av saken videre hos NAV og eventuell klage til Ankenemnda for sykepenger
  • Hvordan behandle lønnskravet fra ansatte når sykmeldingen/egenmeldingen bestrides
  • Rutiner for bestridelse, kjennskap til disse hos alle og betydningen av konsekvent oppfølging

Les mer

Visste du at det å benytte sykemelding eller egenmelding – og motta sykepenger – ikke er en ubetinget rettighet? At det er vilkår for å kunne ha et sykefravær? Og at det innenfor arbeidsgiverperioden er arbeidsgiver som skal vurdere om ansatte har sykepengerett basert på innlevert dokumentasjon?

Simployer mottar tusenvis av henvendelser hvert år fra arbeidsgivere om sykefravær. Mange blir overrasket over at de kan stille spørsmål ved og bestride en sykemelding eller egenmelding. På kurset lærer du i hvilke situasjoner en sykmelding eller egenmelding kan bestrides, og hvordan du da skal gå frem. Vi gir deg full oversikt over beste praksis for saksbehandling og hvordan du skal opptre ovenfor både ansatte, NAV og klageorganet Ankenemnda for sykepenger.

Mange kvier seg også for å bestride fordi man ikke ønsker “dårlig stemning”. Hvordan unngå at bestridelse fører til misnøye? I kurset ser vi også på hvordan du må en god måte kan sikre oppfølging etter en bestridelse og viser deg hvordan gode rutiner og tydelig og lik oppfølging av like saker kan være konfliktreduserende.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 0,5t rettslære + 0,5t øvrig. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Les mer om Jørgen