Videokurs

Oppsigelse ved endring og omstilling

Lovregler og praksis du må kjenne til ved nedbemanning

Visste du at arbeidstakere som blir sagt opp ved nedbemanning vil ha fortrinnsrett til ansettelse ved oppbemanning i bedre tider? Nedbemanning er en av de mest krevende HR-prosessene i virksomheten, og det er avgjørende viktig å kjenne til hvilke lovregler som gjelder og hvordan disse skal praktiseres, for å sikre en god prosess for alle involverte parter. Bli med på dette kurset, og lær deg det du må kunne om nedbemanning!

Videokurs

Ikke til salgs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva som skal til for å gå til oppsigelse ved mangel på arbeidsoppgaver eller dårlig økonomi
  • Hvordan arbeidsgiver skal gå frem ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp
  • Hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for oppsigelse
  • Hva det innebærer at arbeidstaker har fortrinnsrett til ledige stillinger i virksomheten
  • Når det kan inngås sluttavtale som alternativ til oppsigelse

Les mer

En av de vanskeligste HR-prosessene
Nedbemanning er en av de mest krevende HR-prosessene som kan gjennomføres i en virksomhet, og det er mange forhold som må ivaretas. Som arbeidsgiver er det avgjørende viktig at du kjenner til hvilke lovregler som gjelder og hvordan disse skal praktiseres. For det er kun slik du kan sikre en god prosess for alle involverte parter!

Kjennskap til lovreglene sikrer god saksbehandling  
Visste du at arbeidstakere som blir sagt opp ved nedbemanning, vil ha fortrinnsrett til ansettelse ved oppbemanning i bedre tider? Det å gå til oppsigelse er tøft både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og saksbehandlingen er alfa omega. God saksbehandling sikrer du gjennom inngående kjennskap til lovreglene og praktiseringen av dem.

Når kan arbeidsgiver gå til oppsigelse?
Når kan du som arbeidsgiver nedbemanne og hvem må sies opp ved nedbemanning? I dette kurset gjennomgår vi reglene du må kjenne til og hvordan de skal praktiseres. Du får også mulighet til å stille spørsmål underveis i kurset. Kursleder og juridisk rådgiver i HR og ledelse, Ragni Myksvoll Singh, gir deg svarene!

Product Program

Program

Arbeidsgivers handlingsrom i urolige tider - en serie med 5 kurs i februar

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Les mer om Ragni