Direktesendt kurs

Kursserie: Arbeidsgivers handlingsrom i urolige tider

Lovregler og fremgangsmåter for å sikre drift og vekst i fremtiden

Vi lever i en urolig tid, og mange virksomheter opplever nå å stå overfor tøffe dilemmaer og vanskelige valg for å kunne sikre videre drift og vekst i fremtiden. Det kan dreie seg om omorganisering av virksomheten eller omfordeling av arbeidsoppgaver, permittering eller i verste fall nedbemanning. Hva du som arbeidsgiver kan gjøre i møte med slike utfordringer og når, kan være uoversiktelig. I denne kursserien gjennomgår vi derfor 5 ulike utfordringer som nå kan være høyaktuelle for deg som arbeidsgiver. Vi gir deg full oversikt over lovreglene og konkrete råd om hvordan du skal gå frem.

Direktesendt kurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Når arbeidsgiver kan gjøre endringer i arbeidsforholdet og hvordan en bør gå frem
  • Hvilke permitteringsregler som gjelder nå
  • Hvordan ivareta arbeidsmiljøet og den enkelte ansatte på best mulig måte
  • Når arbeidsgiver kan gå til oppsigelse på grunn av arbeidsmangel eller dårlig økonomi
  • Hvorfor god offboarding er viktig på kort og lang sikt

Les mer

Kunnskap skaper forutsigbarhet i en urolig tid
Urolige tider og omstilling krever forutsigbarhet i form av klar kommunikasjon og tydelige prosesser for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Kunnskap om lovreglene er da avgjørende for å kunne kommunisere godt og skape prosesser som ivaretar alle involverte parter riktig og på best mulig måte. Men hvilket handlingsrom har du egentlig som arbeidsgiver til å igangsette tiltak for å sikre videre drift og vekst i fremtiden?

Arbeidsgivers handlingsrom i 5 kurs
Er du usikker på når arbeidsgiver kan gjøre endringer i arbeidsforholdet? Eller lurer du kanskje på om dere har grunnlag for å permittere eller eventuelt gå til oppsigelse? Da bør du delta på denne kursserien. Serien består av 5 kurs hvor vi går gjennom arbeidsgivers handlingsrom ved omstilling, arbeidsmangel og dårlig økonomi. Vi ser nærmere på arbeidsgivers mulighet til å gjøre endringer i arbeidsforhold, permittere eller gå til oppsigelse. Du får også konkrete råd om hvordan disse prosessene kan utføres på riktig og best mulig måte.

I alle kriser finnes muligheter
De kan være utfordrende å avdekke, men med en krise medfølger også muligheter. Muligheter til å gjøre noe annerledes, tenke nytt eller mer langsiktig. I denne kursserien tar vi derfor også for oss hvordan du bør samarbeide med tillitsvalgte om å ivareta arbeidsmiljøet og den enkelte ansatte når det er urolige forhold på arbeidsplassen. I tillegg får du vite hvordan du bør jobbe med permitterings- eller nedbemanningsprosesser, for å best mulig ta vare på folkene dine – enten de blir eller må gå.
Vi gir deg også sjekklisten du behøver for en god offboardingprosess, slik at du kan arbeide systematisk med omdømme og virksomhetens attraktivitet gjennom den tøffe tiden.

En serie med 5 kurs i februar 
Denne kursserien består av 5 kurs som alle sendes direkte i løpet av februar 2023. Kursserien starter opp torsdag 2. februar og avsluttes 16. februar. Samtlige kurs sendes kl.10:00-11:00, og kursene er alle tilgjengelig i opptak i 3 måneder etter direktesending.

02.02.2023
Arbeidsgivers styringsrett i urolige tider 

07.02.2023
Få kontroll på permitteringsreglene!

09.02.2023
Arbeidsmiljø og ansatte i urolige tider
 

14.02.2023
Oppsigelse ved endring og omstilling
 

16.02.2023
Sjekkliste for offboarding av ansatte

 

Product Program

5 direktesendte kurs, 2-16. februar 2023

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 4,5t rettslære, 0,5t øvrig. Revisor: 5t annet

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Les mer om Ragni
Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber i dag med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen
Fam Camilla Viksand Manson

Fam Camilla Viksand Manson

Fam har flere års erfaring fra HR-feltet, blant annet 10 år som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.  

Les mer om Fam Camilla