Videokurs

Arbeidsmiljø og ansatte i urolige tider

Slik tar du vare på virksomhetens viktigste ressurs i en omstillingsprosess

I vanskelige tider er du som arbeidsgiver nødt til å foreta nødvendige endringer. Samtidig skal fokus rettes mot å redusere uro i arbeidsmiljøet og for den enkelte ansatte. Dette gjøres best ved god planlegging, informasjon og tett samarbeid med vernetjeneste og arbeidstakere. Men hvordan? I dette kurset får du vite hvordan du får til nettopp dette, for å ivareta virksomhetens viktigste ressurs – de ansatte.

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva arbeidsmiljøloven stiller av krav til ivaretakelse av arbeidsmiljø
  • Hvordan arbeidsgiver bør kommunisere og informere i de ulike fasene av en omstillingsprosess
  • Når, hvorfor og hvordan en bør involvere de ansatte i omstillingsprosessen
  • Hvordan HR, mellomledere og verneombud bør samarbeide ved omstilling

Les mer

Ta vare på dine ansatte! 
Mange virksomheter må nå foreta endringer som direkte påvirker arbeidsmiljøet og arbeidstakerne. Endringene kan omfatte omorganisering av virksomheten eller omfordeling av arbeidsoppgaver, for at driften skal bli så effektiv som mulig. Det kan også dreie seg om endringer av goder, nedbemanning eller permittering. Å ivareta arbeidsmiljøet og arbeidstakerne før under og etter slike endringer er helt essensielt for å lykkes i videre drift.  

Riktig fremgangsmåte? Vi gir deg svarene! 
Men hvordan får du med deg arbeidstakerne på laget? Hvordan sikrer du god informasjon til rett tid? Hva gjør du for å ivareta arbeidstakere som blir igjen og de som eventuelt blir direkte rammet av for eksempel en nedbemanning? I dette kurset ser vi på ivaretakelse av arbeidsmiljøet ved endring og omstilling. Du får konkrete tips og råd til hvordan du som arbeidsgiver sikrer involvering og samarbeid, slik at engasjement og et godt arbeidsmiljø kan ivaretas under og etter omstilling. Kursleder og juridisk rådgiver innen HR og ledelse, Karoline Amundsen Dystebakken, svarer også på dine spørsmål underveis i kurset. 

Product Program

Program

Arbeidsgivers handlingsrom i urolige tider - en serie med 5 kurs i februar

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 t øvrig. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber i dag med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen