Videokurs

Arbeidsgivers styringsrett i urolige tider

Hvilke endringer kan arbeidsgiver ensidig utføre og hva er spillereglene for endringer utenfor styringsretten?

Flere virksomheter opplever nå tøffe tider og er nødt til å vurdere organisering av virksomhet og arbeid for spare kostnader og effektivisere drift. Vanskelige nedbemanningsprosesser kan kanskje unngås ved å omfordele arbeidsoppgaver, endre arbeidsted eller ta bort goder. Men hvilke endringer har arbeidsgiver lov til å igangsette? Og hvilke muligheter har arbeidsgiver når endringer ligger utenfor styringsretten?

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

5/5

Dette lærer du:

  • Hva det betyr at arbeidsgiver har styringsrett
  • Hvilke begrensninger som ligger i styringsretten
  • Hvilke endringer arbeidsgiver ensidig kan gjøre blant annet når det gjelder arbeidsoppgaver og arbeidstid
  • Hvilke muligheter arbeidsgiver har til å gjøre endringer som ligger utenfor styringsretten
  • Hva en endringsoppsigelse er

Les mer

Hva kan arbeidsgiver gjøre? 
Flere norske virksomheter opplever nå tøffe tider, og de ser seg nødt til å tilpasse drift og organisasjon for å sikre videre drift og vekst i fremtiden. I dette kurset vil du få en oversikt over arbeidsgivers handlingsrom når det gjelder muligheten til å gjøre endringer i arbeidsforhold, arbeidsoppgaver eller goder.

Vi gir deg oversikt!
Hvilke endringer har arbeidsgiver ensidig lov til å utføre? Hvor går grensen for arbeidsgivers styringsrett? Og hva kan arbeidsgiver gjøre dersom endringen ligger utenfor styringsretten? Det vil du få svar på i dette kurset. Du vil også få mulighet til å stille dine spørsmål og få svar av kursleder og juridisk rådgiver innen HR og ledelse, Ragni Myksvoll Singh.

Product Program

Program

Arbeidsgiver handlingsrom i urolige tider - en serie med 5 kurs i februar 

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 t rettslære. Revisor: 1 t annet

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Les mer om Ragni