Våre dyktige kursholdere

Våre rådgivere er alle blant markedets aller beste på sine områder. Samtlige er fagspesialister, med erfaring fra ledende roller i privat og offentlig sektor. I møte med Simployer kan du være sikker på at informasjonen du får er oppdatert og trygt forankret i lovverket.