Videokurs

Særlig uavhengig og ledende stilling? Dette er kravene som stilles!

Når kan egentlig en stilling anses som ledende eller særlig uavhengig?

Visste du at arbeidsmiljøloven stiller krav til at du foretar en vurdering før en stilling unntas som særlig uavhengig eller ledende? Og at hovedregelen er at stillinger ikke skal unntas fra arbeidstidsbestemmelsene? I dette kurset gir vi deg kunnskapen du trenger, slik at du som arbeidsgiver kan stå trygt i din vurdering.

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva en særlig uavhengig og ledende stilling er
  • Krav til vurderingen som skal gjøres; konkret fremgangsmåte og sjekkliste
  • Hva hvis stillingen ikke er ledende eller særlig uavhengig? Arbeidsgivers styringsrett og styringsplikt
  • Kan en stilling være ledende eller særlig uavhengig uten å unntas?
  • Rutiner og fordeler og ulemper ved å unnta stillinger

Les mer

Mange arbeidstakere unntatt arbeidstidsbestemmelsene
Svært mange arbeidstakere har stillinger som er definert som særlig uavhengig eller ledende. Det innebærer at stillingene er unntatt arbeidsmiljølovens regler om hvor lenge en arbeidstaker kan jobbe hver dag og uke.

Hva skal til for å unnta?
I arbeidsmiljøloven stilles det krav til at arbeidsgiver skal foreta en vurdering av hvorfor en stilling unntas arbeidstidsbestemmelsene. Vurderingen skal kunne dokumenteres, men de færreste har gjort nettopp dette! De færreste er kanskje heller ikke kjent med hva som egentlig skal til for å kunne unnta en stilling.

Sjekklisten du trenger for å kunne ta vurderingen!
I dette kurset gir vi deg oversikt over hva en særlig uavhengig og ledende stilling er. Du får også en sjekkliste som du kan bruke som et utgangspunkt for å vurdere aktuelle stillinger. Vi gjennomgår ofte stilte spørsmål fra ledere og HR, og du får også mulighet til å stille dine spørsmål i løpet av kurset.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er leder eller HR-medarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber i dag med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen