Videokurs

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

En veiledning for arbeidsgiver - forstå prosessen, dialogen og rettskravene

Dette kurset gir en grundig veiledning i håndteringen av oppsigelser på grunn av arbeidstakers forhold. Kurset gir en klar forståelse av juridiske krav, prosedyrer og beste praksis for å sikre rettferdige og effektive oppsigelsesprosesser.

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Når man kan gi oppsigelse i prøvetiden
  • Hvorfor grundige vurderinger og god dokumentasjon er avgjørende viktig
  • Ulike typetilfeller som kan gi grunnlag for oppsigelse
  • Forskjellen på oppsigelse og avskjed
  • Hvilke regler som gjelder for drøftingsmøte
  • Hvilke formkrav som må være oppfylt når man gir en oppsigelse

Les mer

Mange ledere og HR-medarbeidere har en oppfatning av at det nærmest er umulig å si opp en arbeidstaker. Det stemmer ikke. Men det er svært viktig at en gjør grundige vurderinger av om en har saklig grunn til å gå til oppsigelse. Herunder er det avgjørende at arbeidsgiver har dokumentasjon til å underbygge sine påstander og at arbeidsgiver har fulgt saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Det kan være mange ulike årsaker til at arbeidsgiver ikke er fornøyd med arbeidstaker. Det kan være arbeidsprestasjoner som ikke er i samsvar med forventningene, ulike former for ordrenekt, motarbeidelse av endringer eller manglende overholdelse av den avtalte arbeidstiden.

Uansett hva som er årsaken til at arbeidsgiver ser behov for å avslutte arbeidsforholdet, må arbeidsgiver sørge for at en har saklig grunn og gjennomføre en ryddig prosess i henhold til regelverket. Gjennom praktiske eksempler vil du i dette kurset lære å identifisere ulike typetilfeller hvor arbeidstakers forhold kan føre til oppsigelse, og forstå hvordan en bygger en solid sak gjennom grundig dokumentasjon. I tillegg vil vi gjennomgå de saksbehandlingsregler som gjelder i arbeidsmiljøloven.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Les mer om Ragni