Videokurs

Dialog og oppfølging ved uønsket adferd

Styrk kompetansen i håndtering av utfordrende arbeidssituasjoner på en profesjonell og lovlig måte

Hva gjør du som leder når ansatte underpresterer eller på andre måter utviser uønsket adferd? I dette kurset lærer du om dialog, oppfølging og om hvordan du bør gå frem når du skal gi advarsler. Vi gjennomgår juridiske og praktiske perspektiv, og du får gode verktøy til bruk i egen arbeidshverdag.

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvilke verktøy du kan bruke ved oppfølging av arbeidstakere
  • Om korrigering av uønsket adferd
  • Om arbeidsgivers styringsrett
  • Hva som er forskjellen på en tilbakemelding og en advarsel
  • Å gi advarsler

Les mer

Hvordan gi advarsler og følge opp ansatte
Noen ganger oppstår det utfordringer med enkelte ansatte. Det kan for eksempel være at en arbeidstaker gjentatte ganger kommer for sent på jobb, at arbeidstaker ikke leverer oppgaver innen gitte frister, eller oppleves som aggressiv i kommunikasjon med medarbeidere. I slike tilfeller kan det være vanskelig å vite hva du som arbeidsgiver og leder kan og bør gjøre.

Juridiske og praktiske retningslinjer
I dette kurset får du veiledning om hvordan arbeidsgiver bør håndtere og følge opp arbeidstakere, og hvordan du kan bruke advarsler. Bli med, og styrk kompetansen din slik at du kan håndtere utfordrende arbeidssituasjoner på en profesjonell og lovlig måte!

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 0,5t rettslære + 0,5t øvrig. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Fam Camilla Viksand Manson

Fam Camilla Viksand Manson

Fam har flere års erfaring fra HR-feltet, blant annet 10 år som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.  

Les mer om Fam Camilla
Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Les mer om Ragni