Gratis rapport:

Hjemmekontor under koronasituasjonen

Dato for rapporten: 10. oktober 2020

Relevant for: HR, toppledelsen, ledere med personalansvar 


Simployer måler pulsen på bruk av hjemmekontor som følge av Covid-19.

I denne undersøkelsen forsøker vi å få tak i arbeidstakeres opplevelser og arbeidsforhold ved bruk av hjemmekontor som følge av pandemien.

 

Noe av innholdet i rapporten:

  • Hjemmekontor-policy
  • Hvor mye jobber vi fra hjemmekontor
  • Hvordan påvirker hjemmekontor antall møter, møtetid, arbeidstid, forstyrrelser, treffpunkter med leder og team mm
  • Hvordan har arbeidstakere det på hjemmekontor; positive erfaringer og utfordringer
  • Ønske om medarbeidersamtale
  • Betraktninger fra Simployer knyttet til funnene