Direktesendt kurs

Merverdiavgift – mva ved utleie av fast eiendom

Få oversikt over reglene på det kompliserte eiendomsområdet

Det er ikke bare eiendomsselskaper som må håndtere reglene rundt fast eiendom og frivillig registrering. Fremleier du et lite lokale rammes du av de samme reglene. Det er derfor viktig å ha oversikt over de sentrale reglene.

Kurset inngår som sjette kurs i en kursserie som består av 6 enkeltkurs høsten 2022, som setter fokus på merverdiavgift.

Direktesendt kurs

05.12.22 09:30 1,5 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 890,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva som defineres som fast eiendom
  • Hvilke arealer som kan frivillig registreres
  • Hvordan bruken av eiendommene som leies ut skal dokumenteres
  • Hovedreglene om justering av inngående merverdiavgift
  • Om virkningstidspunktet for den frivillige registreringen
  • Å behandle arealer som brukes både innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet

Les mer

I dette kurset gjennomgås reglene om frivillig registrering ved utleie av fast eiendom. Alle som leier ut fast eiendom til leietakere som driver merverdiavgiftspliktig virksomhet i lokalene, kan søke om frivillig registrering i merverdiavgiftsregisteret.

Denne registreringen er forutsetningen for å oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift på både oppføringskostnader og driftskostnader på det arealet som leies ut.

Product Program

Hvem passer dette for?

Regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5t skatt/avgift - Revisor: 1,5t skatt

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen