Direktesendt kurs

Merverdiavgift - Mva ved utleie av fast eiendom

Få oversikt over reglene på det kompliserte eiendomsområdet!

Det er ikke bare eiendomsselskaper som må håndtere reglene rundt fast eiendom og frivillig registrering. Fremleier du et lite lokale rammes du av de samme reglene. Det er derfor viktig å ha oversikt over de sentrale reglene.

Dette kurset inngår i en kursserie om Merverdiavgift som arrangeres i november og desember 2023.

Direktesendt kurs

Ikke til salgs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva som defineres som fast eiendom
  • Hvilke arealer som kan frivillig registreres
  • Hvordan bruken av eiendommene som leies ut skal dokumenteres
  • Hovedreglene om justering av inngående merverdiavgift
  • Om virkningstidspunktet for den frivillige registreringen
  • Å behandle arealer som brukes både innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet

Les mer

I dette kurset gjennomgås reglene om frivillig registrering ved utleie av fast eiendom. Alle som leier ut fast eiendom til leietakere som driver merverdiavgiftspliktig virksomhet i lokalene, kan søke om frivillig registrering i merverdiavgiftsregisteret.

Denne registreringen er forutsetningen for å oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift, både når det gjelder oppføringskostnader og driftskostnader på det arealet som leies ut.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Regnskapsmedarbeidere og regnskapsførere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5 timer skatt/avgift. Revisor: 1,5 timer skatt.

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen