Direktesendt kurs

Merverdiavgift – MVA-meldingen

Hva slags omsetning skal hvor i MVA-meldingen

Fra 1. januar 2022 ble det innført en ny og mer detaljert MVA-melding, som mange fortsatt opplever som uvant. Grunnlaget for spesifikasjon er basert på gjeldende SAF-T formater. Kurset gir deg oversikt over alle opplysninger som skal med i meldingen!

Dette kurset inngår i en kursserie om Merverdiavgift som arrangeres i november og desember 2023.

Direktesendt kurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvordan er ny MVA-melding bygd opp
  • Hvilke nye opplysninger skal med i meldingen
  • Hvorfor økt detaljeringsgrad krever mer kunnskap om regelverket
  • Forskjellen mellom MVA i form av salg, uttak, justeringer og tilbakeføringer
  • Riktig bruk av kodeformatet SAF-T

Les mer

Skatteetaten har modernisert MVA-området. I den forbindelse ble det utviklet en ny MVA-melding fra 2022. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger. Tidligere nummererte poster er erstattet av en dynamisk liste av MVA-koder. Disse kodene er basert på SAF-T-standarden.

Den nye meldingen inneholder ytterligere spesifikasjon av enkelte opplysninger, som blant annet uttaksmerverdiavgift, tap på fordringer, justering og tilbakeføring. Det stilles derfor større krav til valg av poster/spesifikasjonslinjer enn i forrige MVA-melding.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Alle som er involvert i økonomi og regnskap, regnskapsførere, revisorer og jurister

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5 timer skatt/avgift. Revisor: 1,5 timer skatt.

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen