Direktesendt kurs

Avstemming av regnskapet

Hvorfor - hvor ofte - hvem har ansvaret?

Alle som fører regnskap for sin egen virksomhet eller for andre, må forholde seg til avstemminger. I dette kurset får du vite det du trenger for å kartlegge hva som må gjøres, hvem som kan gjøre det og hvor ofte det må gjøres. Vi ser også på oppbevaringskrav.

Direktesendt kurs

22.09.22 10:00 1 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 390,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvorfor vi foretar avstemminger
  • Hvem som må avstemme regnskapet sitt
  • Om ulike krav om man fører sitt eget regnskap eller andres
  • Hva som må avstemmes
  • Hvor ofte det må avstemmes
  • Hvilke krav det stilles til oppbevaring av avstemminger

Les mer

Når man fører regnskap har man et omfattende regelverk å forholde seg til. I forhold til avstemminger finnes mange av kravene i lov og forskrift, men også i det som kalles god bokføringsskikk. I dette kurset får du en gjennomgang av krav og regler, og en innføring i hvor du finner relevante bestemmelser.

Product Program

Hvem passer dette for?

Alle som er involvert i regnskapsføring for hele eller deler av et regnskap.

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t bokføring. Revisor: 1t finansregnskap.

Product instructors

Kursholdere

Morten Thorkildsen

Morten Thorkildsen

Morten har vært innleid som rådgiver hos Simployer fra 2014. Han har en bachelor i revisjon fra 1994, godkjenning fra Finanstilsynet som registrert revisor og autorisert regnskapsfører, og 25 års erfaring fra revisjon- og regnskapsbransjen.

Les mer om Morten