Direktesendt kurs

Avstemming av regnskapet

Hvorfor - hvor ofte - hvem har ansvaret?

Alle som fører regnskap for sin egen virksomhet eller for andre, må forholde seg til avstemminger. I dette kurset får du vite det du trenger for å kartlegge hva som må gjøres, hvem som kan gjøre det, og hvor ofte det må gjøres. Du lærer også om oppbevaringskrav.

Direktesendt kurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvorfor vi foretar avstemminger
  • Hvem som må avstemme regnskapet sitt
  • Om ulike krav om man fører sitt eget regnskap eller andres
  • Hva som må avstemmes
  • Hvor ofte det må avstemmes
  • Hvilke krav det stilles til oppbevaring av avstemminger

Les mer

Du som fører regnskap har et omfattende regelverk å forholde deg til. Når det gjelder avstemminger finnes mange av kravene i lov og forskrift, men også i det som kalles god bokføringsskikk.
I dette kurset får du en gjennomgang av krav og regler, og en innføring i hvor du finner relevante bestemmelser.

Product Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Alle som er involvert i regnskapsføring for hele eller deler av et regnskap.

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift. Revisor: 1 time skatt.

Product instructors

Kursholdere

Morten Thorkildsen

Morten Thorkildsen

Morten har vært innleid som rådgiver hos Simployer fra 2014. Han har en bachelor i revisjon fra 1994, godkjenning fra Finanstilsynet som statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører, og mer enn 25 års erfaring fra revisjon- og regnskapsbransjen.

Les mer om Morten