Ragnhild Bang Nes

Psykolog, forfatter og seniorforsker i psykisk helse og livskvalitet i FHI

open_in_new LinkedIn

Ragnhild Bang Nes er psykolog, forfatter og lykkeforsker. Som seniorforsker ved FHI, arbeider hun med å utforske tiltak som kan øke livskvalitet og bidra til bedre helse og mestring og redusert press på velferdstjenester.  

I 2021 ga hun også ut boken Lykkekuren, som gir oss en oppskrift på hvordan vi kan øke livskvalitet og hverdagsglede på kun 4 uker. Ja, takk, sier vi! Her er det mye å lære, og Ragnhild Bang Nes deler gladelig kunnskap og råd om lykkeforskerens “fem om dagen”.