Øyvind Lund Martinsen

Instituttleder, ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI

Øyvind Lund Martinsen er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Her er han også leder for Institutt for ledelse og organisasjon. Øyvind har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Bergen, og han forsker og publiserer innen tema som kreativitet, motivasjon, ledelse, personlighetspsykologi og pedagogisk psykologi.

Øyvind brenner for faget sitt! Han er redaktør for The Scandinavian Journal of Educational Researh, er en aktiv debattant og meningsytrer i norske medier, og han holder årlig en rekke foredrag om ulike tema innen ledelse.