Lilian Ekelin

HR- og ledelsesekspert i Simployer &Frankly

Lilian Ekelin er HR- og ledelsesekspert i Simployer &Frankly, og hun er lidenskapelig engasjert i engasjement på arbeidsplassen! I løpet av sine 20 år som leder, HR-medarbeider og organisasjonsutvikler, har Lilian vært interessert i å finne ut av hvordan organisasjoner fungerer som best.  

I dag får hun full nytte av sine erfaringer når hun hjelper virksomheter med å måle engasjement på arbeidsplassen! I Simployer &Frankly bistår Lilian virksomheter med verktøy som hjelper dem med å måle, forstå og agere på grunnlag av tilbakemeldinger fra medarbeidere.