Aud Brouwer

open_in_new LinkedIn

Aud Brouwer var ansatt i Simployer i perioden 2014-2023. Hun har over 20 års erfaring innen produktstrategi.