Hanne Kjelstadli Hansen

Hanne Kjeldstadli Hansen var tidligere Head of Customer Care i Simployer. Hun har lang erfaring i både nær- og fjernledelse. Hannes kompetanseområder dekker blant annet salgsledelse, kundesenterledelse, administrasjon- og prosjektledelse.