Andre muligheter?

Noen ganger trenger vi noe annet. Vi kan være åpne for å tenke helt nytt hvis det åpner seg et behov. 

Har du kompetanse du tror vi kan trenge i Simployer? Bruk gjerne interesseskjemaet til å fortelle oss om det.

Vi er alltid lydhøre for mennesker som vil være med på å utvikle tilbudet til våre kunder og til å utvikle Simployer i ønsket retning.

Vi kan også være interessert i deg som gjennom sommerjobb eller prosjektoppgaver ønsker å kombinere utdanning med arbeidserfaring hos oss.

Har du kompetanse du tror vi kan trenge i Simployer? Bruk gjerne interesseskjemaet til å fortelle oss om det.

Send oss en åpen søknad

Vi kan ikke love deg jobb, men kanskje kontakter vi deg hvis vi tror du er en kandidat for oss. Bruk derfor denne muligheten til å fortelle noe om deg selv som gjør at vi blir nysgjerrige.