Simployers rådgivere svarer i disse dager på en rekke spørsmål fra arbeidsgivere om utbetaling av feriepenger.

Utbetaling av feriepenger kan være utfordrende, særlig i situasjoner hvor arbeidstakeren har vært fraværende i en periode eller mottar sykepenger eller foreldrepenger. Det kan også oppstå utfordringer når det gjelder skattetrekk og innrapportering på a-meldingen.

I dette webinaret fredag 3. juni skal Jørgen Brostrøm og Tor Arne Furuseth gå gjennom ulike problemstillinger og vise hvordan utbetalingen og skattetrekket skal gjøres korrekt.

Det vil også være mulighet for seerne til å få svar på egne spørsmål om utbetaling av feriepenger i sendingen.

Problemstillinger som Jørgen og Tor Arne vil ta for seg i webinaret er:

Hvordan betale ut feriepenger til:

  • Arbeidstakere som begynte i 2021 eller 2022
  • Arbeidstakere som har mottatt sykepenger eller mottatt foreldrepenger i 2021
  • Arbeidstakere som har vært permittert i 2021
  • Sykmeldte
  • Arbeidstakere som er i foreldrepermisjon?

Skattetrekk og innrapportering:

  • Misforståelser knyttet til skattetrekk
  • Innrapportering på a-melding

 

Registrer deg for å se webinaret gratis!

Fredag 3. juni kl. 13.00 - ca 30 minutter.

Relevant for meg?

Dette webinaret er nyttig for deg som jobber med HR og/eller lønn.

Del siden: