Gratis webinar:

Demo Simployer &frankly

Bli med på webinar

Simployer &frankly pulsmåling er et pulsmålingsverktøy for å se hva som motiverer og engasjerer de ansatte.

Engasjement på arbeidsplassen bidrar til lavere turnover, redusert sykefravær, økt produktivitet og kan være et godt verktøy for virksomheten å navigere i tider med endring.

Simployer inviterer til webinar hvor vi gir en demonstrasjon av løsningen.

 

Relevant for meg?

Dette webinaret er nyttig for deg som jobber med HR eller er daglig leder.

 

Registrer deg for å se gratis!

Torsdag 25. mai kl 10:00 - ca. 30 minutter.

Henrik Malmström
Senior Account Manager

Even Rasmussen
Customer Success Manager