Mange virksomheter er på vei tilbake til normalen etter pandemien og nå er tiden inne for å ta grep knyttet til håndtering av sykefravær. Hvordan kan du best mulig måte redusere sykefraværet fremover? Hvordan kan du legge tilrette for bedre oppfølging og endrede rutiner i din virksomhet? 

Simployers rådgivere, Atle Torp og Jørgen Brostrøm, mener det er mye å hente ved enkle grep. I dette webinaret vil de derfor gi konkrete tips om hvordan man kan gjøre tiltak innen følgende områder: 

  • Bruk av egenmeldingsordning
  • Ledere og ansattes holdninger til sykemeldinger
  • Forebygging av sykefravær
  • Hvor mye må arbeidsgiver tilrettelegge for sykemeldte?
  • Håndtering av langtidsfravær

Registrer deg for å se webinaret gratis!

Torsdag 19. mai 2022 kl. 13:00 - ca 45 minutter.

Relevant for meg?

Dette webinaret er nyttig for deg som jobber med HR eller på andre måter jobber med sykefravær. 

Del siden:
Atle Torp

Atle Torp
Juridisk rådgiver
i Simployer

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm
Juridisk rådgiver
i Simployer

Anders Engen Sandén
Programleder