Simployer nyheter og oppdateringer

 

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppdateringer, slik at du og din virksomhet skal få best mulig nytte av Simployer.

Her publiseres fortløpende nyheter og oppdateringer av en viss størrelse og relevans. Systemadministrator i Simployer varsles i systemet angående relevante nyheter og oppdateringer, med lenke hit.


Forbedringer i tid- og ressursplanlegging

Dato: 26. juni 2019
Modul: Simployer tid- og ressursplanlegging
Relevant for: 
Ledere og medarbeidere

 

Dette har vi gjort:

 • Brukere kan opprette fleksitidperioder og kjøre periodeavslutning under nytt menyvalg.
 • I registrering av fravær kan en velge å angi/overstyre dimensjoner som prosjekt, ordre og fri, som gjør det enkelt å knytte fravær mot aktuelle dimensjoner mht. rapportering eller lønnsutbetaling.
 • Fravær kan rekalkuleres for ønsket periode, ansatt og fraværskoder.
 • Forbedret menyvalg under administrasjonsmenyen.
 • Det er lagt inn åpne dimensjoner i menyvalget, som kan skreddersys. De er fritt definerbare og kan aktiviseres, gis ønsket navn og benyttes til å løse aktuelle behov.
 • Det er enda enklere å bytte vakter, og du får en tydelig oversikt over historikken.
 • Du kan aktivere registrering av arbeidstid fremover i tid.
 • Et bredt utvalg av APIer er etablert for å realisere effektiv arbeidsflyt og gjenbruk av data mellom systemer.

Dette er gevinsten:

Forbedringene skal gjøre hverdagen for ledere og brukere enda enklere.

Simployer tid og ressursplanlegging


Det er gjort en rekke forbedringer og laget ny funksjonalitet gjør hverdagen din enklere. Versjonen er live for skykunder.


Forbedringer i sykefravær-dashboardet

Dato: 14. mai 2019
Modul: Simployer sykefraværsoppfølging
Releavnt for:
HR og ledere

 

Dette har vi gjort:

 • Lagt til funksjonalitet for nedlastning av medisinsk sertifikat.
 • Etablert nye filtre slik at du lettere finner frem til riktig sykemelding.
 • Feilretting i rapporter og kalkulering av dager for sykefravær.

Dette er gevinsten:

Forenkler administrasjonen ved oppfølging av sykefravær.

Simployer sykefraværsoppfølging


Lansering av digitale sykmeldinger

Dato: 11. april 2019
Modul:
Simployer sykefraværsoppfølging
Relevant for:
HR og ledere

 

Dette har vi gjort:

Simployer støtter mottak av digital sykmelding og innsending av oppfølgingsplan. Med Simployer NAV-integrasjon kan din virksomhet motta digitale sykmeldinger, og sende oppfølgingsplan direkte fra Simployer sykefravær.

Dette er gevinsten:

 • Sykmeldingene blir raskere registrert.
 • Sykmeldingene tilgjengeliggjøres for alle berørte roller.
 • Unngår dobbeltarbeid.
 • Øker relevansen for nærmeste leder.

Nå kan hele sykefraværsforløpet fra egenmelding til sykemelding, samt barn og barnepassers sykdom, håndteres på ett sted. For deg som leder blir det mindre administrasjon, og mer tid til andre oppgaver.

For å få på plass NAV-integrasjonen trenger man et virksomhetssertifikat, og vi bistår med å bestille og implementere dette sertifikatet.


Simployer sykefraværsoppfølging


Redigering i maler for arbeidsavtaler

Dato: 3. april 2019
Modul:
Simployer arbeidsavtaler
Relevant for:
HR og ledere

 

Dette har vi gjort:

Nå får brukerne tilgang til maler for arbeidsavtaler i systemet.

Dette er gevinsten:

Dette innebærer at man nå kan gjøre endringer og oppdateringer i malene selv uten hjelp fra Simployer support.


Simployer arbeidsavtaler


Lansering e-signatur arbeidsavtaler

Dato: 25. mars 2019
Modul: Simployer arbeidsavtaler
Relevant for: HR og ledere

 

Dette har vi gjort:

Nå kan arbeidsavtaler som er godkjent sendes til elektronisk signering.

Dette er gevinsten:

Nå slipper man å møtes fysisk for å signere avtalen.


Simployer arbeidsavtaler

 


Forbedringer i Simployer reise og utlegg

Dato: 20. februar 2019
Modul: 
Simployer reise og utlegg
Relevant for: 
Ledere og medarbeidere

 

Dette har vi gjort:

 • Forbedret import av brukere fra filer
 • Lagt til danske bankkontoer
 • Oppdatert grafikk for rapporter
 • Omforent grafisk fremstilling av datovelgere for alle rapporter
 • Forbedret ytelsen i modulen

Dette er gevinsten:

Nå er det enda enklere for ledere å håndtere reiseregninger og lese rapporter.

 

Simployer reise og utlegg


Vedlikehold av avvikshåndtering

Dato: 18. januar 2019
Modul: 
Simployer avvik
Relevant for: 
Ledere og HMS-ansvarlig

 

Dette har vi gjort:

Modulen har gjennomgått vedlikeholdsarbeid, og har fått bedre løsninger for varslinger og språk.

Dette er gevinsten:

Det er enklere å bruke avvikshåndteringen. Brukervennlighet er en viktig forutsetning for at et avvikssystem skal fungere og bli brukt.

Simployer avvik