Simployer Access

Med et stadig økt risikobilde knyttet til lagring og behandling av persondata og sensitiv data er det viktig med gode sikkerhetsløsninger. Simployer Access er en egen sikkerhetsplattform som ligger som en integrert del av Simployers produkter og tjenester.

Simployer Access tilbyr førsteklasses sikkerhet og er bygd på plattformen til en av markedslederne på identitetsløsninger, Auth0. 

Med denne løsningen sikrer vi både en trygg og sikker basisløsning for alle kunder, samtidig som vi kan tilby ytterligere sikkerhet til de som har behov og ønsker dette.  

Fordeler ved Simployer Access

Førsteklasses sikkerhet

Sikkerhet knyttet til våre kunders data er det absolutt viktigste vi garanterer for. Med Simployer Access ønsker vi å øke vår sikkerhet ytterligere ved å tilby en identitetsløsning som kan garantere for førsteklasses sikkerhet.

Som standard tilbyr vi pålogging med brukernavn og passord med mulighet for å øke sikkerheten ytterligere med to-faktor autentisering (MFA) gjennom SMS.

Dersom personer prøver å nå dine data ved gjentatte påloggingsforsøk vil vi sperre brukeren slik at personen som eier brukeren må åpne den igjen. Vi gjør dette for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til dine data.

Simployer Access Enterprise

Forhøyet sikkerhet og Single Sign On (SSO)

Ved siden av førsteklasses sikkerhet som en del av vår standardløsning tilbyr vi utvidet funksjonalitet for våre kunder som ønsker integrasjon mot sin egen identitetsløsning. Dette muliggjør en smidigere løsning der du kan oppnå Single sign-on (SSO) med eksempelvis Microsoft Azure AD eller andre IDP-leverandører som støtter overnevnte standarder for autentisering.

Fremtidig funksjonalitet

Simployer har som mål å utvikle produkter som våre brukere elsker, og som en del av dette vil vi jevnlig utvide og forbedre Simployer Access basert på tilbakemeldinger og ønsker fra markedet, kunder og brukere.

Vi vil også fortløpende gjøre de platformsmessige justeringene nødvendig for å hele tiden kunne tilby en oppdatert og sikker løsning basert på de siste standardene innenfor sikkerhet og identitet.

Det er allerede planlagt en rekke initiativer knyttet til fremtidig funksjonalitet i Simployer Access, men disse vil kunne endre seg basert på hva våre kunder ønsker mest.

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM-system

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler