Simployer Access

Vi ser og opplever et stadig økt risikobilde knyttet til sikkerhet og lagring av sensitiv data. Simployer tar dette på alvor og vil lansere en ny identitetsløsning med forbedret sikkerhet for å imøtekommende de nye kravene til sikkerhet.

Simployer Access kommer snart - følg med.

I tillegg til dette endres behovet for fleksible løsninger i et arbeidsmarked som stiller stadig nye krav til effektivitet og forbedret brukeropplevelse.

Vi er veldig entusiastiske over å kunne annonsere lanseringen av Simployer Access!

Simployer Access tilbyr førsteklasses sikkerhet og er bygd på plattformen til en av markedslederne på identitetsløsninger, Auth0.

Løsningen er bygd på de nyeste bransjestandarder innen sikkerhet og identitetsstyring (IAM).

Fordeler ved Simployer Access

Førsteklasses sikkerhet

Sikkerhet knyttet til våre kunders data er det absolutt viktigste vi garanterer for. Med Simployer Access ønsker vi å øke vår sikkerhet ytterligere ved å tilby en identitetsløsning som kan garantere for førsteklasses sikkerhet.

Som standard tilbyr vi pålogging med brukernavn og passord med mulighet for å øke sikkerheten ytterligere med to-faktor autentisering (MFA) gjennom SMS.

Vi tilbyr step-up-autentisering som vil kreve at dine brukere logger seg inn med en identitetsløsning med tilfredsstillende sikkerhetsnivå for å få tilgang på sensitive data.

Dersom personer prøver å nå dine data ved gjentatte påloggingsforsøk vil vi sperre brukeren slik at personen som eier brukeren må åpne den igjen. Vi gjør dette for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til dine data.

Simployer Access + din identitetsløsning = sant

Ved siden av førsteklasses sikkerhet som en del av vår standardløsning vil vi også tilby utvidet funksjonalitet for våre kunder som ønsker integrasjon (SAML, OAuth 2.0 og OIDC) mot sin egen identitetsløsning. Dette muliggjør en smidigere løsning der du kan oppnå Single sign-on (SSO) med eksempelvis Microsoft Azure AD, Microsoft ADFS, Okta, OneLogin og andre IDP-leverandører som støtter overnevnte standarder for autentisering.

Frihet til å velge

Du vil kunne definere hvilke sikkerhetsnivå og påloggingsmetoder som skal være tillatt for å logge inn på ditt Simployer-område/kundeforhold. Eksempelvis kan du velge å kreve MFA og/eller kun tillate pålogging gjennom din egen identitetsløsning eller sosiale påloggingsløsninger som Vipps eller Google.

Fremtidig funksjonalitet

Simployer har som mål å utvikle produkter som våre brukere elsker, og som en del av dette vil vi jevnlig utvide og forbedre Simployer Access basert på tilbakemeldinger og ønsker fra markedet, kunder og brukere.

Vi vil også fortløpende gjøre de platformsmessige justeringene nødvendig for å hele tiden kunne tilby en oppdatert og sikker løsning basert på de siste standardene innenfor sikkerhet og identitet.

Det er allerede planlagt en rekke initiativer knyttet til fremtidig funksjonalitet i Simployer Access, men disse vil kunne endre seg basert på hva våre kunder ønsker mest.

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler