Simployer Marketplace

Temarevisjon

Tilpasning av tilhørende tema i eksisterende Simployer-modul, for ivaretagelse av oppdatert innhold og sammenhenger mellom eksisterende og nye moduler.

Har dere lederprosesser fra Simployer fra før og har gått til innkjøp av en lederhåndbok fra Simployer:

  • Konsulent sjekker lederprosessene
  • Konsulent setter opp innhold i onboarding og offboarding artiklene i håndboken slik at dette samstemmer med opprettede lederprosesser
  • I lederprosesser skal det linkes fra relevante oppgaver til relevante støtte tekster i lederhåndboken
  • Konsulent avklarer med kunden hvor skjemaer skal plasseres (håndbok eller prosess)


Har dere lederhåndbok fra Simployer fra før og har gått til innkjøp av lederprosesser fra Simployer:

  • Konsulent sjekker innhold i lederhåndbok (onboarding og offboarding)
  • Konsulent sikkerstiller at innholdet i onboarding og offboarding prosessen samstemmer med relevante artikler i lederhåndboken, korrigering i lederhåndbok foretas etter behov 
  • I lederprosesser skal det linkes fra relevante oppgaver til relevante støtte tekster i lederhåndboken
  • Konsulent avklarer med kunden hvor skjemaer skal plasseres (håndbok eller prosess)
Simployer håndbok
2 timer
Ta kontakt for mer informasjon og pris

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.