Simployer Marketplace

Opplæring i Simployer fravær

Hvordan jobbe som administrator for fraværsmodulene i Simployer?

Passer for deg som er ny som administrator eller trenger en oppfriskning etter en tids bruk. Konsulent fra Professional Services i Simployer guider deg gjennom de ulike rettighetene en administrator har i systemet.


Eksempler kan være:

  • Arbeidsflyt for sluttbrukere (ansatt og leder)
  • Feriesaldo og justering av feriedager
  • Definering av egendefinerte fraværstyper
  • Vedlikehold av funksjonalitet i Altinn-klient
  • Registrering av egenmelding/sykemelding
  • Definering av innstillinger
  • Presentasjon av utvalgte rapporter

Nøyaktig innhold og endelig tidsbruk bestemmes ut fra hvilke moduler som benyttes samt hva dere som kunde ønsker fokus på.


Moduler inkludert i denne tjenesten:
Ferie, fri og permisjon, sykefravær og sykefraværsoppfølging.

Administratoropplæring
Simployer HRM
Inntil 2 timer
Kr. 5 800,-

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.