Simployer Marketplace

Økt bruk av Simployer personalhåndbok

Skreddersydd kurs for virksomheter med Simployer personalhåndbok. Øk kompetansen til de ansatte i bruk av personalhåndboken, kombinert med opplæring av typiske problemstillinger ansatte står ovenfor i sin hverdag.

Simployer personalhåndbok har som mål å skape forutsigbarhet og selvhjulpne medarbeidere slik at leder og HR kan fokusere på andre ting enn å svare på gjentakende personalspørsmål. Etter lansering kan det likevel være slik at man av ulike årsaker ikke har fått tatt i bruk personalhåndboken slik man så for seg.

I den forbindelse tilbyr vi hjelp til bedrifter for oppnå maksimal nytteverdi av personalhåndboken. I tillegg gir vi opplæring i typiske problemstillinger ansatte står ovenfor i hverdagen - temaer man typisk finner i en personalhåndbok.


Målgruppe
: Alle ansatte

Hvorfor ta dette kurset:

  • Kurs hvor vi viser hvordan bruke håndbøkene og ulike elementer av innhold & verktøy
  • Dypdykk i valgte temaer som dere trenger å ha fokus på for å øke kompetansen hos alle ansatte:
    • Hvilke plikter har jeg som ansatt: Arbeidsgivers styringsrett, Lojalitetsplikten, Medvirkningsplikt
    • Hvilke rettigheter har jeg som ansatt: Ferie, foreldrepenger, permitteringer, permisjoner, hvorfor forholder jeg meg til mitt eget sykefravær


Priseksempler:

  • Digitalt: Inntil 2 timer – 14 000,- + mva 
  • Onsite: Inntil 4 timer – 19 000,- + mva + reiseutgifter
Fag-/systemopplæring
Simployer HRM
2-4 timer
Etter avtale

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.