Simployer Marketplace

Økt bruk av Simployer lederhåndbok

Skreddersydd kurs for virksomheter med Simployer lederhåndbok. Gi lederne mer kunnskap om lederhåndbok, retningslinjer og regelverk for å gjøre de til trygge ledere som behandler ansatte likt.

Simployer lederhåndbok er et støtteverktøy for ledere som vi ser at flere virksomheter kan utnytte bedre.

I den forbindelse tilbyr vi et kurs der vi snakker om verdien av en lederhåndbok og hvordan man kan benytte ulike elementer av innhold & verktøy.
Det er også naturlig i denne sammenheng å gjøre et dypdykk i valgte temaer som dere kunne trenge å ha fokus på for å øke kompetansen hos dere ledere.

Målgruppe: Kurs for sluttbrukere (primært ledere) i Simployer

Hvorfor ta dette kurset:

  • Økt bruk/utnyttelse av håndbøkene
  • Økt bruk fører til at oppgavene settes ut i linje – frigjør tid for HR og bygger kompetanse rundt forvaltning av personalansvar hos leder
  • Sikre at lederne blir mer selvstendig og oppdatert på retningslinjer, regler og personalforvaltningen av de ansatte – i stedet for å gå via HR
  • Få hjelp til å sette fokus og øke kompetansen hos HR og ledere ved bruk av Simployers rådgiverapparat ved å knytte det til ulike temaer som er utfordringer hos dere. Eks. Rekrutteringsprosessen fra A – Å, Sykefraværsoppfølging, Onboarding og prøvetid, Hvordan beholde gode medarbeidere, Fjernledelse, Hvordan lede ansatte som underpresterer, Medarbeidersamtaler og feedback

 

Priseksempler:

  • Digitalt: Inntil 2 timer – 14 000,- + mva 
  • Onsite: Inntil 4 timer – 19 000,- + mva + reiseutgifter
Fag-/systemopplæring
Simployer HRM
2-4 timer
Etter avtale

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.