Simployer Marketplace

Analyse eksisterende bruk av Simployer HRM

Bruker dere Simployer optimalt, eller er det nyheter/endringer som dere ikke utnytter til det fulle? Vurderer du innkjøp av flere moduler?

Konsulent(er) fra Professional Services gjør seg kjent med deres modulsammensetning og bruk av Simployer. PS-konsulent tar en kvalitetsgjennomgang av eksisterende oppsett for å avdekke potensielle feil/mangler. Er det tilgjengelig funksjonalitet som ikke er tatt i bruk, vil dette påpekes. Målet er å identifisere potensielle forbedringsområder eller skjulte skatter i systemet. Mindre endringer utføres som en del av tjenesten. Er det behov for mer omfattende endringer, vil analysen estimere eventuell tilleggsjobb og pris på dette.


Vurderer dere å gå til innkjøp av flere moduler eller allerede har gjort dette, tas også en gjennomgang av eventuelle forutsetninger som ligger til grunn for dette. Vil det være behov for endringer i dagens organisasjonsstruktur ved innføring av flere moduler? Hvilke endringer må potensielt utføres for å sikre optimal drift på tvers av moduler?


Moduler inkludert i denne tjenesten:
Personalregister, personaldokumenter, fravær, sykefraværsoppfølging, onboarding, offboarding, arbeidsavtaler, reise og utlegg.

Analyse
Simployer HRM
5 timer
Ta kontakt for mer informasjon og pris

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.