Simployer Marketplace

AD-integrasjon via Adaxes

Filbasert integrasjon til AD via Adaxes.

Vi kan tilby å etablere en integrasjon som leverer data til bruk i On Premise AD. Data kan leveres på fil som i neste omgang brukes som underlag for regisrering i AD eller kan leveres slik at det kan benyttes inn i ADAxess.

Løsningen forutsetter at kunde har Adaxes. Det må gjøres en jobb i Adaxes for å få konvertert data til AD.

Integrasjon
1-4 ganger per døgn
Fil
Ta kontakt for mer informasjon og pris

Mer informasjon, eller ønsker du å bestille?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.