Læringsprogram

Ved å jobbe strategisk med kompetanseutvikling sikrer du at du selv og bedriften innehar kompetansen som trengs for å dekke nåværende og fremtidige behov.

Når vi snakker om læring skiller vi ofte mellom to typer - mikrolæring og makrolæring. Mens mikrolæring handler om læring i små porsjoner, læring som vi tilegner oss når vi trenger det, fordi vi har et problem som må løses, handler makrolæring om det vi tradisjonelt kaller dybdelæring. Makrolæring er nødvendig når vi skal lære oss noe nytt, eller tilegne oss dypere og bredere kompetanse innenfor et fagområde.

Våre læringsprogrammer sikrer deg dypere kompetanse gjennom et pedagogisk læringsløp som kan gå over flere måneder. Vi kombinerer ulike formater og strekker læringen ut over en større tidsperiode for å sikre læringsutbyttet. Slik får man også tiden til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring underveis i programmet.

Dette gir en dypere og mer varig forståelse av temaer som ofte kan gå på tvers av fag- eller kunnskapsområder.

  • Teoretisk påfyll og informasjon med digitale moduler,
  • Økt forståelse og perspektiv gjennom sosial læring i interaksjon med andre deltakere på fysiske samlinger
  • Refleksjon og tilbakemelding på din utvikling gjennom oppgaver

Ønsker du tilbud på læringsprogram?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg om våre læringsprogram.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.