Videokurs

Utforming av arbeidsavtale – fra teori til praksis

Praktisk steg for steg guide

Arbeidsavtalen er en juridisk bindende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Å utforme en grundig og juridisk korrekt avtale er svært viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og vil redusere risikoen for potensielle tvister.

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til innholdet i en arbeidsavtale
  • Hva arbeidsgivere bør vurdere om skal tas med i arbeidsavtalen
  • Hva som skal stå om arbeidstid i arbeidsavtalen
  • Når arbeidsavtale skal inngås
  • Hvordan man håndterer endringer av arbeidsavtalen

Les mer

En godt utformet arbeidsavtale klargjør forventninger og ansvar fra begge parter. Å forstå reglene og å kunne sette opp en korrekt arbeidsavtale, viser ansatte at arbeidsgiveren tar rettigheter og plikter på alvor og kan bidra til å skape et tillitsfullt arbeidsmiljø. Manglende forståelse for arbeidsavtaleprosessen kan til motsetning føre til kostbare feil.

Dette praktiske kurset tar deg med på å utforme en arbeidsavtale med alle de krav arbeidsmiljøloven stiller. I tillegg vil vi gå gjennom beste praksis og forhold arbeidsgiver bør vurdere om skal tas med i arbeidsavtalen. Dette kurset vil dermed gi deg verktøyene du trenger for å opprette arbeidsavtaler som er i tråd med lovgivning og praksis. Kurset kan hjelpe HR og ledere med å etablere standardiserte retningslinjer og maler for arbeidsavtaler, noe som gir en jevn prosess for alle ansatte og sikrer lik behandling.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR og ledere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).