Videokurs

Utenlandske arbeidstakere - norske arbeidsgivere

Lær om forpliktelsene norske arbeidsgiver har opp mot norske myndigheter når utlendinger engasjeres

På dette kurset lærer du reglene om forskuddstrekk, skatteplikt, skatteavtaler og arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere som engasjerer utlendinger til arbeid i Norge eller ved kombinert arbeid i Norge og i utlandet.

Videokurs

Dette kurset er fullbooket. 

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om oppholds- og arbeidstillatelse
  • Om søknad om skattekort og d-nummer til Norge
  • Beregning av forskuddstrekk til Norge
  • Om arbeidsgiveravgiftsplikt til Norge eller til hjemlandet
  • Om skatteplikt med gjennomgang av hvordan de fleste skatteavtalene virker
  • Om sykepenger og feriepenger

Les mer

Arbeidsmarkedet blir stadig mer globalt. Mange utlendinger arbeider i Norge, og vi ser at stadig flere utlendinger delvis arbeider i Norge og delvis arbeider fra hjemmekontor i hjemlandet. Det er i slike tilfeller viktig å kjenne til sine forpliktelser som arbeidsgiver, både ovenfor norske myndigheter og side-forpliktelsene ovenfor myndighetene i arbeidstakerens hjemland.

Kurset er spesielt tilpasset lønnsmedarbeidere. Med en varighet på én time, vil dette kurset gi deg grunnleggende kompetansen til å håndtere forpliktelsene på en korrekt og effektiv måte.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Lønnsmedarbeidere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift. Revisor: 1 time skatt.

Product instructors

Kursholdere

Tor Arne Furuseth

Tor Arne Furuseth

Tor Arne startet som rådgiver hos Simployer 1998. Han har bakgrunn fra skatteetaten og er utdannet ved Skatteetatskolen og Universitetet i Oslo.