Direktesendt kurs

Tjenestepensjon i privat sektor

Lær om konsekvensene ved at det er pensjon fra første krone og første dag i private pensjonsordninger fra 2022, og at pensjonsgrunnlaget fremover skal hentes fra A- ordningen. Nye regler medfører høyere kostnader for arbeidsgiver. Hvilke valgmuligheter har arbeidsgiver til å tilpasse seg nye regler?

Fra 2022 er lovverket for private tjenestepensjonsordninger endret slik at du som har innskuddsordning, ytelses- eller hybridordning må tilpasse pensjonsordninger slik at den ligger innenfor regelverket.

Endringene gjelder hvem som skal være medlem i pensjonsordningen, og at pensjonssparingen nå skal beregnes av all lønn opp til 12G. Samtidig vil man fra 2022 gå over til at den lønn som er grunnlag for beregning av pensjon skal hentes fra lønn innberettet til A-ordningen. Dette medfører ny saksbehandling i virksomhetene.

Direktesendt kurs

06.12.22 10:00 1 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 390,- (unntatt MVA)
Finnes også i abonnement:
HR

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • De nye reglene for innmelding i pensjonsordningen
  • At lønn fra første krone skal være pensjonsgivende
  • Om hvordan arbeidsgiver kan tilpasse seg merkostnaden endringene medfører
  • Om hvilke inntekter som inngår i pensjonsgrunnlaget
  • Hvordan innberetningen av pensjonsgrunnlaget gjennom A-ordningen skal foregå

Product Program

Program

Hvem passer dette for?

HR-medarbeider og andre som håndterer pensjonsordninger på vegne av arbeidsgiver

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t øvrig. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle