Direktesendt kurs

Tilrettelegging ved sykefravær – kravet om forsvarlig prosess

Hva menes med prosess og hvordan få det til?

Ved sykefravær stiller loven krav om at det skal være en tilretteleggingsprosess. Prosess er også nøkkelen til suksess. Hva kan du gjøre for å oppfylle dette kravet og skape gode tilretteleggingsprosesser i din virksomhet?

 

Dette kurset er en del av en kursserie hvor vi setter tilrettelegging på agendaen! Etter disse tre kursene vil du ha god oversikt over regelverket og ikke minst praktiske løsninger for hvordan du kan få det til. Hvert kurs skal gi deg noe konkret som du kan ta tak i allerede samme dag, for å komme i gang med eller videreutvikle tilretteleggingsarbeidet i din virksomhet. Kursserien bidrar til å gjøre arbeidet ved sykefravær og en konkret tilretteleggingssak lettere. Bestill kursserien tilrettelegging på 1-2-3 her

Direktesendt kurs

09.06.22 12:30 1,5 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 890,- (Unntatt MVA)
Finnes også i abonnement:
HR Ledelse

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om kravet til en forsvarlig tilretteleggingsprosess og dokumentasjon 
  • Hvordan god tilrettelegging kan bidra til at virksomheten lykkes 
  • Om tilretteleggingens utfordringer og muligheter 
  • Hva konsekvent oppfølging innebærer og om praktiske rutiner  
  • Hvorfor skal man ha prosess og hvordan kan du få det til 

Les mer

I dette kurset ser vi nærmere på hva det betyr at man skal ha en forsvarlig tilretteleggingsprosess. Hvorfor skal man ha prosess og hvordan få det til? Hva skal egentlig dokumenteres og hvordan skal det dokumenteres?  

Prosess handler om at det ikke bare er en enkeltstående handling eller aktivitet, men løpende arbeid og en systematisk rekkefølge av aktiviteter mot et ønsket mål. Har du rutiner for dette i din virksomhet? I dette kurset får du konkrete tips og råd for utarbeidelse eller justering av rutiner samt hvordan du kan sikre at rutinene faktisk er til hjelp i arbeidet.  

Videre ser vi på vanlige misforståelser og kjente utfordringer og hvordan du kan håndtere disse på en god måte i din virksomhet, slik at de ikke står i veien for prosessen. 

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er HR-medarbeider, leder med personalansvar eller arbeider med HMS.

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5t rettslære. Revisor: 1,5t annet.

Product instructors

Kursholdere

Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen