Direktesendt kurs

Sykefravær som grunnlag for oppsigelse

Oppfølging, tilrettelegging og dokumentasjon er vesentlige stikkord

Manglende oppfølging og dokumentasjon av sykefravær kan skape store utfordringer for arbeidsgiver ved en eventuell oppsigelse. Bli trygg på hvilke regler som gjelder, og hvilke plikter og rettigheter begge parter har. 

Direktesendt kurs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om oppfølging, dialogmøter og dokumentasjon
  • Hvilke konsekvenser mangelfull oppfølging kan få for arbeidsgiver
  • Hvilke spørsmål du kan stille arbeidstaker og lege
  • Hvor langt går arbeidstakers medvirkningsplikt
  • Rekkevidden av det lovbestemte vernet mot oppsigelse pga sykefravær

Les mer

Mange ledere og HR-medarbeidere er usikre på hvilke regler som gjelder for oppfølging av sykmeldte. Hva kan du spørre om? Hvilke krav kan stilles ved 100% sykmelding? Kan lege utfordres, og hva med NAV? Når kan du avslutte et arbeidsforhold? Spørsmålene er mange, og under dette digitale kurset får du de viktige svarene av kursleder Hans Gjermund Gauslaa og Jørgen Brostrøm 

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som jobber med HR eller er leder med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5 t rettslære. Revisor: 1,5t annet

Product instructors

Kursholdere

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996.

Les mer om Hans Gjermund
Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Les mer om Jørgen