Direktesendt kurs

Slik tar du vare på ansatte i foreldrepermisjon

Unngå ubevisst diskriminering og behold de gode hodene med Simployers guide til beste praksis

Visste du at svært mange arbeidstakere opplever at de blir diskriminert i forbindelse med foreldrepermisjon? Og at mange bruker permisjonstiden til å søke ny jobb? Det kan du unngå. I dette kurset gir vi deg guiden som vil bidra til en knirkefri permisjonsgjennomføring for både virksomheten og medarbeideren!

Direktesendt kurs

Ikke til salgs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om rettigheter og plikter før, under og etter permisjon 
  • Hva du kan, skal og bør ta initiativ til som arbeidsgiver før, under og etter permisjon 
  • Hvordan unngå utilsiktet forskjellsbehandling grunnet graviditet og permisjon 
  • Hvorfor og hvordan utarbeide og bruke rutiner - fra onboarding til permisjon og reboarding   
  • Hvorfor involvering og informasjon er viktige tiltak for å beholde de gode hodene i virksomheten og på den måten unngå at arbeidstakeren søker nye karrieremuligheter i permisjonstiden

Les mer

Hva kan arbeidsgiver og arbeidstaker forvente når ventetiden er over?
I Simployer mottar vi hvert år mange henvendelser som gjelder både regelverk og praktisk håndtering av foreldrepermisjon. Mens endringer i regelverket kommer og går, er den mellommenneskelige delen av arbeidet fast. Dette er til gjengjeld kanskje det vi får flest spørsmål om – hvordan den ansatte i permisjon skal følges opp og hvilke rutiner som bør foreligge. Hvor ofte skal dere holde kontakt? Hva har du som arbeidsgiver plikt til å informere den ansatte om underveis i permisjonen? Skal medarbeidersamtaler og lønnssamtaler gjennomføres som vanlig? Og hva kan du egentlig forvente av den ansatte?

 

Unngå diskriminering og oppsigelse i permisjontiden
Når en ansatt venter barn, gjør du lurt i å sette deg inn i hvordan du skal håndtere permisjonstiden rent praktisk i god tid før oppstart. For det er nemlig slik at svært mange arbeidstakere opplever at de blir diskriminert i forbindelse med foreldrepermisjon.

Likestillings- og diskrimineringsombudet melder at opplevd diskriminering i løpet av graviditet eller foreldrepermisjon faktisk er det temaet ombudet mottar flest saker om innenfor arbeidslivet. Som oftest er slik opplevd diskriminering utilsiktet, og det kan unngås. I tillegg vet vi at mange benytter permisjonstiden til å søke ny jobb. I dette kurset ser vi på hvordan du kan unngå nettopp dette.

 

Vi gir deg guiden du trenger!
I dette kurset ser vi på typiske spørsmål og gjennomgår guiden vi har laget for en smidig gjennomføring av foreldrepermisjon. Du lærer om rettigheter og plikter før, under og etter permisjonen, hva du som leder bør gjøre og hvilken policy virksomheten bør styre etter.

Vi vil spesielt rette fokus mot hva du som arbeidsgiver kan og bør gjøre for å sikre at den ansatte skal ønske å vende tilbake til arbeidsplassen etter endt permisjon, og hva du bør være observant på for å kunne forhindre det som oftest er utilsiktet diskriminering av den ansatte i permisjonen.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere eller ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t øvrig. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber i dag med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.