Direktesendt kurs

Slik skal sykepenger beregnes

Lær beregning av sykepenger på en tidseffektiv og korrekt måte i tråd med loven

Mange arbeidsgivere bruker mye tid på å beregne sykepenger. Gjør man feil, kan man tape penger og handle i strid med Folketrygdloven.

Direktesendt kurs

31.05.22 09:30 1,5 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 890,- (Unntatt MVA)
Finnes også i abonnement:
Lønn

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Når sykepenger skal beregnes  
  • Hvordan beregningen skal foretas etter loven  
  • Hvordan beregne sykepenger etter avtale  
  • Om unntakene i loven  
  • Beregning av sykepenger fra NAV – refusjon 

Les mer

Mange arbeidsgivere bruker mye tid og ressurser på beregning av sykepenger. Med solid kunnskap og kompetanse innenfor temaet vil lønnsmedarbeideren stå solid rustet for å møte de ulike situasjonene som kan oppstå når sykepenger skal beregnes.

For å forstå regelverket brukes aktuelle caser med ulike elementer som arbeidsgivere må forholde seg til.

Eksempler på problemstillinger som drøftes:

"Arbeidstaker har provisjonslønn. Provisjonen er sesongbetont og betydelig større i enkelte tider på året. Kan vi benytte årsinntekt for å beregne sykepenger?"

"Arbeidstaker har hatt en varig lønnsendring. Om vi legger til grunn inntekten etter lønnsendringen gir det et lavere grunnlag enn 3 måneder pga. variable inntekter. Skal arbeidsgiver legge til grunn inntekt etter varig lønnsendring eller siste tre måneder?"

"Arbeidstaker har mottatt en etterbetaling etter lønnsoppgjør i oktober. Vedkommende blir syk i november. Skal etterbetalingen inngå i grunnlaget for sykepenger?"

"Vi har mottatt redusert refusjon på grunn av flere arbeidsgivere. Kan vi trekke arbeidstaker i lønn på grunn av redusert refusjon?"

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er lønnsmedarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5 t rettslære. Revisor: 1,5 t annet.

Product instructors

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Les mer om Jørgen