Direktesendt kurs

Slik lykkes du med hybride arbeidsløsninger

Policy og beste praksis til det beste for arbeidsmiljøet og drift på kort og lang sikt

Har du tenkt på at pandemien var et varig skifte, og at mange arbeidstakere vil ha hybride løsninger som fast arbeidsform i hele sin yrkeskarriere? For å lykkes med dette må arbeidsgiver ha oversikt over hva som fremmer og hva som hemmer arbeidsmiljø og drift.

Direktesendt kurs

30.11.23 10:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 490,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om rammene i regelverket og hvordan du skal organisere hybrid arbeidsløsning i praksis
  • Om typiske forhold du må ha oversikt over og ulike metoder for hvordan du skal få oversikt
  • Sjekkliste som kan benyttes for å få oversikt i egen virksomhet og sette fokus på der skoen trykker
  • Konkrete tips til å sikre den viktige medvirkningen fra arbeidstakerne
  • Hva selvledelse handler om

Les mer

Den hybride arbeidsplassen har kommet for å bli. I dette kurset lærer du hva det kreves at arbeidsgiver har god oversikt over, både når dret gjelder forhold som har betydning for arbeidsutførelsen, arbeidsmiljøet og den enkelte.

Hybride løsninger er for mange ensbetydende med, fleksibilitet, tillit og stor grad av selvledelse. Mange virksomheter har allerede fått gode rutiner for dette, men også der hvor det er bra må man følge opp – for å bevare. I kurset ser vi på forslag til policy og retningslinjer i form av en sjekkliste som du kan benytte som verktøy videre i din virksomhet eller avdeling. Hvilke spørsmål bør du stille – og besvare og forslag til tiltak som kan iverksettes dersom vurderingen viser at det er behov for tiltak.

Product Program

Program

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 0,5t rettslære + 0,5t øvrig. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Les mer om Jørgen